Läs senare

Nytt avtal för folkbildare

Lärare och cirkelledare inom Folkbildningsförbundet har fått ett nytt tvåårigt avtal. Avtalet är det sista i 2012 års avtalsrörelse för lärarna.

14 jan 2013

Avtalet ger lägst 3,4 procent första året och lägst 2,4 procent andra året. Nivåerna är ungefär desamma som andra läraravtal på det privata området, exempelvis Arbetsgivaralliansen och KFO.

Folkbildningsförbundet ska genomföra en lönekartläggning som sedan ska analyseras av parterna. Lärarna inom Folkbildningsförbundet har ett förhållandevis lågt löneläge jämfört med andra lärare.

En arbetsgrupp tillsätts som ska se över arbetstidsfrågor.

Avtalet gäller från den 1 september 2012 och har tecknats av Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund), Handelsanställdas förbund och Teaterförbundet.

Det nya avtalet berör cirka 700 medlemmar i Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin