Läs senare

Nytt avtal för statligt anställda lärare

AvtalLöneökningar på 2,2 procent. Det blev resultatet i det nya avtalet för statligt anställda som tecknades på onsdagen. Avtalet är på ett år och berör 2.000 medlemmar i Lärarförbundet.

05 okt 2016

När förhandlingsorganet OFR och Arbetsgivarverket växlade yrkanden i början av sommaren stod de långt ifrån varandra. Arbetsgivarna krävde ett sifferlöst avtal som skulle löpa tills vidare. Men nu när parterna har enats i ett avtal för sammanlagt 100.000 statligt anställda står det klart att man fått ge sig på den punkten.
Det nya avtalet ger löneökningarna på 2,2 procent, vilket är i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Överenskommelsen löper på ett år och gäller från den 1 oktober.

– Det har varit konstruktiva förhandlingar och vi har fått ut en del mer än vad man kunde vänta sig, så vi är riktigt nöjda, säger Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman på Lärarförbundet och ansvarig för avtalsområdet.

Utöver lönevillkoren har OFR fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön. Tillsammans med Arbetsgivarverket kommer man hållas arbetsmiljöutbildningar som kommer att utökas med frågor om stress och arbetsbelastning. En annan framgång är att det fackliga inflytandet i löneprocessen stärks, bland annat genom att det nu finns fler möjligheter för lokala parter att begära hjälp från OFR respektive Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket har dessutom åtagit sig att genomföra en fördjupad analys av anställningstryggheten för visstidsanställda, utredningen ska vara klar i god tid före nästa avtalsrörelse.

Lärarförbundets medlemmar inom det statliga avtalsområdet finns till exempel på högskolor, statliga myndigheter och Sameskolan.

OFR

  • OFR/Statstjänstemän, Poliser/Officerare är ett förhandlingsorgan för åtta fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar 100.000 medlemmar. 
  • Förbunden är: ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin