Läs senare

Nytt avtal stärker lokalt arbetsmiljöarbete

ArbetsmiljöKopplingen mellan arbetsmiljö och lokal samverkan ska bli tydligare. Det är avsikten med ett nytt avtal som bland annat Lärarförbundet har träffat med de kommunala arbetsgivarna.

av Stefan Helte
06 Nov 2017
06 Nov 2017

Överenskommelsen innebär att de lokala parterna i ett och samma samverkansavtal kan hantera både frågor om arbetsmiljö och om informations- och förhandlingsskyldighet i enlighet med medbestämmandelagen. Detta klargör arbetsmiljöfrågornas betydelse inom den lokala samverkan, enligt både fack och arbetsgivare.

Mathias Åström.

Förhandlingschef Mathias Åström på Lärarförbundet säger att skyddsombudens roll stärks.

– Vi har tydligare skrivit att samverkansgrupp även är skyddskommitté. Då ska skyddsombudet också delta i samverkansgruppens diskussioner och beslut. Och så har det inte alltid varit.

Mer om avtalet

  • Samverkansavtalet träder i kraft den första november och rör kommuner och landsting.
  • Arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta står bakom avtalet, tillsammans med bland annat Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vision, Läkarförbundet och Vårdförbundet.

Avtalet mellan de centrala parterna är ett ramavtal. Utifrån det kan de lokala parterna teckna egna samverkansavtal som hanterar frågorna inom medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

– Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

 

ur Lärarförbundets Magasin