Läs senare

Nytt förbund för icke vinstdrivna friskolor

En ny organisation för de icke vinstdrivande friskolorna har sett dagens ljus.

16 apr 2013

Målet för Idéburna skolors riksförbund är att bli ett alternativ till Friskolornas riksförbund för alla icke vinstdrivande friskolor.

— Riskkapitalbolag och många andra ägare av friskolor ser pengar som något man ska tjäna på skolverksamheten, säger nyblivne ordföranden Patrik Waldenström. Han vill i stället se pengar som ett medel för att göra verksamheten bättre för skolan och dess elever.

Det var vid årsmötet förra veckan som riksförbundet bildades ur den tidigare föreningen Idéburen skola. Den tidigare organisationen har funnits i fem år och successivt vuxit. Innan ombildningen hade man ett 30-tal enskilda huvudmän som medlemmar och ett nätverk av friskolor i Göteborg som medlemmar.

Målet är att det nya riksförbundet ska bredda verksamheten och kunna erbjuda en service till medlemmarna som den Friskolornas riksförbund ger i dag.

— Tanken är att vi ska övergå från att bara vara en lobbyorganisation till att stötta medlemmarna mer. Men vi ska naturligtvis fortsätta att vara en lobbyorganisation, säger Patrik Waldenström.

Han nämner kursverksamhet och juridiskt stöd som två konkreta exempel på hjälp som medlemmarna ska kunna få. När det blir debatt eller ska skrivas remisser vill han att det nybildade riksförbundet ska vara en lika självklar instans som Friskolornas riksförbund.

— Jag tycker skillnaden mellan de idéburna och de vinstdrivande friskolorna bara har blivit större och större. Vi uppfattar det som problematiskt att Friskolornas riksförbund så uppenbart är till för de vinstutdelande skolorna, säger Patrik Waldenström.

ur Lärarförbundets Magasin