Läs senare

Nytt läslyft för förskolan

Till hösten utökas Läslyftet med material för förskolan. Men det
blir inget statsbidrag till deltagande förskolor.

09 feb 2016

Foto: Johanna Ulrika Orre När Läslyftet startade i höstas var fortbildningsmaterialet som ingick riktat mot grundskolan och förskoleklassen. Till läsåret 2016/2017 kommer det även att finnas material för förskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Men huvudmän för förskolan kommer inte, till skillnad från övriga huvudmän, att kunna söka stats­bidrag för att frigöra tid för handledning.

— Det beror på begränsade resurser och på att Skolverket, enligt den förordning som styr Läslyftet, endast får dela ut statsbidrag till huvudmän inom grundskolan och motsvarande skolformer, förskoleklassen, gymnasieskolan, och gymnasiesärskolan, säger Erica Jonvallen, Skolverkets projektledare för Läslyftet.Hon tycker ändå att det är viktigt att även förskolor arbetar med barns språk- och läs­utveckling.

— Det är i förskolan som grunden läggs för att barn ska klara av skolan.

Det nya fortbildningsmaterialet som blir tillgängligt till hösten kommer att finnas på Läs- och skrivportalen och vara uppbyggt på samma sätt som det som riktar sig till grundskolan. Det vill säga i moduler som innehåller material för kollegiala diskussioner, reflektioner över undervisningen samt gemensam planering och uppföljning av klassrumsaktiviteterna för att utveckla undervisningen.

Modulerna för förskolan har de preliminära rubrikerna »Flera språk i förskolan« och »Läsa och skriva i förskolan«.

Läslyftet

  • Startade hösten 2015.
  • Är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.
  • Syftar till att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga.

Materialet som kommer i höst är framtaget av lärosäten runt om i Sverige i samarbete med Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin