Läs senare

Nytt ljus på förskolans pojkar

18 sep 2013

Jämställdhet ska råda och stereotypa könsroller motverkas. Det låter bra. Men i verkligheten ser det många gånger annorlunda ut, inte minst i förskolan. Där finns det normer som betonar uppdelning mellan könen och att flickor och pojkar har vissa naturliga egenskaper kopplade till könstillhörighet.

Författaren till denna bok har undersökt normer om pojkaktighet på en förskola, med särskilt fokus på hur normer skapas och upprepas samt hur dessa normer bland annat påverkar pedagogernas sätt att planera verksamheten.

Titel: »Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv« 

Författare: Anette Hellman 

Förlag: Liber

ur Lärarförbundets Magasin