Läs senare

Nytt program för förbundets tidningar väcker frågor

JournalistikI onsdags fattade Lärarförbundets styrelse beslut om ett nytt redaktionellt program för förbundets tidningar. Chefredaktörerna är fortfarande ansvariga utgivare men tidningarnas tidigare uppdrag att granska Lärarförbundet är nu borttaget.

14 dec 2017

Under hösten har en konsultbyrå gjort en översyn av Lärarförbundets kommunikation till medlemmarna. Som en följd av det arbetet tog förbundsstyrelsen i går onsdag beslut om ett nytt redaktionellt program för Lärarförbundets tidningar.

Enligt programmet är det fortfarande chefredaktören på respektive tidning som är ansvarig utgivare och som fattar de publicistiska besluten. Men det står samtidigt att ”Planering sker i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikation.”.

Enligt journalistklubbens ordförande Niklas Arevik är formuleringarna motsägelsefulla och skapar otydlighet.

– Ska tidningarna vara självständiga och samtidigt planera med kommunikationsavdelningen? Det är inte glasklart hur det ska gå till. Kansliledningen har försäkrat oss om att det journalistiska oberoendet är ohotat och det är så vi väljer att tolka det. Men det återstår att se hur det blir i praktiken, säger han.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, hänvisar till att publicistiska lagar och principer är viktiga för journalisternas professionella ställning.

– Tryckfrihetsförordningen och pressetiken ska gälla. Men det är också viktigt för våra medlemmar att vi använder pengarna rätt. Därför måste vi säkerställa att vi undviker dubbelarbete och skapar fler gemensamma processer. Vi vill att det vi gör hänger ihop och att vi talar med en mer samlad röst.

Är det här ett sätt att kontrollera innehållet i tidningarna?

– Det här är ett sätt att kontrollera att vi använder pengarna till det som får effekt för våra medlemmar, det handlar inte om att detaljstyra och kliva över journalistiska bedömningar.

Tidningarna har inte längre i uppdrag att granska Lärarförbundet. Varför är det uppdraget borttaget?

– Vi vill att våra journalister lägger sin tid på att granska politiska beslut som har effekt i våra medlemmars vardag. Vi vill även att de granskar vilken påverkan våra processer och beslut har. Men granskningen av Lärarförbundet, det har vi nästan 600 revisorer till. De har medlemmarnas förtroende att granska både vad vi lägger pengarna på och att våra mål uppfylls.

Om det dyker upp något, till exempel en skandal inom Lärarförbundet, ska inte tidningarna skriva om det då?

– Om det sker något som inte ska ske så hoppas jag först och främst att jag, kanslichefen och revisorerna blir underrättade så att vi kan komma tillrätta med problemet. Men i slutändan är det chefredaktörens bedömning som gäller. Vi skyr inte att granskas, det ska vi tåla och det har vi system för.

Journalistklubben på Lärarförbundets tidningsavdelning är kritisk till hur processen kring arbetet med det nya redaktionella programmet har skötts.

– Vi fick se ett utkast till förslaget i tisdags. Dagen efter, på onsdagen, fattades beslutet, säger Niklas Arevik.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är förvånad över att höra att journalistklubben på tidningsavdelningen inte känner sig delaktiga.

– Vi inom förbundsstyrelsen har skaffat oss ett så brett och djupt beslutsunderlag som möjligt. Och vi är nu tydliga med vad vi förväntar oss. Nu startar kansliets process med att ta fram en ny kommunikationsstrategi, anpassa organisationen, digitalisera och öka den gemensamma processen för bättre medlemsnytta. Våra medlemmar är värda den bästa medlemskommunikationen, det ska vi leverera. 

ur Lärarförbundets Magasin