Läs senare

Nytt statsbidrag för språkutveckling

14 aug 2019
Foto: Pixabay

För barn som inte går i förskolan och sällan möter svenska i hemmet, kan förskolan ge bättre möjligheter till att utveckla svenska språket. Den 15 augusti införs ett nytt statsbidrag om 100 miljoner som kommuner kan använda till insatser för att öka deltagandet i förskolan. Bidraget ska även kunna användas för språkutvecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt.

– Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin