Läs senare

Nytt stöd till utsatta förskolor i vår

FörskolanFörskolor och förskoleklasser med särskilt svåra förutsättningar ska få stöd för att förbättra kvaliteten.

av Maria Lannvik Duregård
23 feb 2017
23 feb 2017

Regeringen vill höja kvaliteten och öka likvärdigheten för barn på förskolor och i förskoleklass med särskilt svåra förutsättningar. Därför ska nu även förskolan ingå i Skolverkets satsning samverkan för bästa skola.

– Stödet ska gå till förskolor som vi bedömer inte klarar av att uppfylla målen på egen hand, säger Ulrika Lundqvist, ansvarig för samverkan på Skolverket.

Exakt vilka mått man ska använda för att utse förskolorna är inte klart än. Det finns ju inga kunskapsresultat att utgå från, som med skolorna, påpekar Ulrika Lundqvist. Skolverket räknar med att urvalet ska bli klart till nästa omgång i maj.

Kommer ni att stödja förskolor i områden där ni redan arbetar med skolorna?

– Så kan det bli. Men det finns ingen automatik att de områdena också har problem med förskolan.

Hur kan insatserna se ut?

– De beror helt på vilka problem och behov som förskolorna har. Ofta handlar det om att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Det kan också handla om ledarskapet eller organisationen.

Kommer personalen på förskolorna att märka att man deltar i satsningen?

– Absolut. Även om det bara handlar om att vi har en dialog med förskolechefen så kommer det att märkas i verksamheten.

Samverkan för bästa skola inleddes 2015 och har hittills riktat sig till grund- och gymnasieskolor med låga kunskapsresultat eller där många elever inte fullföljer sina studier. Tillsammans med huvudmannen analyserar Skolverkets processtödjare nuläget och beslutar om vilka insatser som de enskilda skolorna behöver. Det kan exempelvis handla om utbildning i språkutvecklande arbetssätt eller att använda sig av matematik- eller läslyften.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin