Läs senare

”Oacceptabelt att anmälda lärare inte hörs”

ArbetsmiljöLärare kan inte på ett rättssäkert sätt agera mot stök och våld i skolan, anser Liberalerna, som därför vill ändra i skollagen samt lägga ned BEO.

av Niklas Arevik
06 mar 2019
06 mar 2019

Den senaste tiden har flera fall uppmärksammats där lärare agerat mot stökiga eller våldsamma elever, vilket resulterat i anmälan, skadeståndskrav och uppsägningar.

Roger Haddad (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, kritiserar nu att en anmäld lärare inte alltid får ge sin version av händelsen, utan att det i stället är rektorn som får svara Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO).

Han menar att även om det formellt är huvudmannen som får kritik och blir skadeståndsskyldig, så står det ofta i BEO:s uttalanden att det är en enskild lärare som har gjort fel. Och att läraren då inte har fått ge sin version leder till rättsosäkerhet.

Roger Haddad (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

”Det är helt oacceptabelt att anmälda lärare inte alltid hörs av BEO utan via sina arbetsgivare. Lagen måste ses över och ändras när det gäller formuleringen om personalens och huvudmannens ansvar”, skriver Roger Haddad till Lärarnas tidning.

Dessutom vill Liberalerna förändra systemet som i dag tillåter att två avdelningar inom samma myndighet, Skolinspektionen och BEO, kan komma till olika beslut i ett anmälningsärende.

Liberalerna kräver därför en ändring av skollagen.

”BEO ska avvecklas i nuvarande form, Skolinspektionens arbete måste koordineras så att vi förhindrar att olika avdelningar landar i olika slutsatser”, skriver Roger Haddad.

Dessutom vill han slå fast lärarnas befogenheter genom lagstiftning.

”I synnerhet ska det vara tydligt i skollagen att en lärare som agerar korrekt inte ska straffas för sitt agerande. Vilket jag menar är effekten av dagens lagstiftning”, skriver han.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin