Läs senare

”Oberoende tidningar en konkurrensfördel”

Kongress 2018Ompröva beslutet att ta bort tidningarnas granskande uppdrag, kräver flera avdelningar i Lärarförbundet.
"Det är en otroligt viktig demokratisk fråga", säger ordföranden i Göteborg Andrea M Meiling.

av Stefan Helte
01 jun 2018
01 jun 2018

I december beslutade förbundsstyrelsen om ett nytt redaktionellt program för Lärarförbundets tidningar. Då utrangerades denna nyckel­mening från det förra programmet: ”Tidningarna har en fri ställning inom Lärarförbundet och ska spegla och kritiskt granska dess inre och yttre liv.”

I januari avgick tidnings­avdelningens chef Annica Grimlund i protest mot hur kommunikationsöversynen inom förbundet genomförs.

Tidningsmotioner

Följande avdelningar, samt ett antal enskilda medlemmar, har inför kongressen motionerat – eller instämt i motioner – om tidningarnas oberoende ställning i Lärarförbundet.

 • Academedia
 • Botkyrka
 • Eslöv
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Huddinge
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Lund
 • Partille
 • Säffle
 • Upplands Väsby
 • Vallentuna
 • Värmdö
 • Ängelholm

Avdelningen i Göteborg kräver nu i en motion till kongressen att ”man i demokratisk anda låter kongressen besluta” om det redaktionella programmet. Kritiken handlar delvis om beslutsprocessen.

Andrea M Meiling, ordförande i Göteborg.

– Vi har inte fått tillräcklig bra information från förbundsstyrelsen om varför den gjorde så här. Detta handlar om demokrati och pressfrihet. Sådana frågor måste hela förbundet få vara med och påverka. För oss har det varit jättesvårt att försvara det här beslutet gentemot medlemmarna, säger Andrea M Meiling, ordförande för avdelningen i Göteborg.

Men kritiken handlar också om att avdelningen anser att beslutet är tveksamt.

– Vi ska vara transparenta i Lärarförbundet. Om vi vill vara legitima som ett fackligt förbund är det jätteviktigt att vi har oberoende tidningar och inte bara ett infoblad. Det är en konkurrensfördel vi har gentemot Lärarnas Riksförbund och viktigt för oss när vi ska rekrytera nya medlemmar.

Inför kongressen har flera avdelningar lagt motioner med liknande krav på att förbundsstyrelsens beslut om ett nytt redaktionellt program rivs upp och överlämnas till kongressen eller förbundsrådet för beslut.

ur Lärarförbundets Magasin