Läs senare

Oenighet om skolvinster inför S-kongressen

Utbildning är ett av de områden som Socialdemokraterna ska prioritera om de får makten. Det uppgav partiledaren Stefan Löfven när han presenterade partistyrelsens linje inför S-kongressen i april.

20 feb 2013

Ett av kongressens hetaste ämnen blir frågan om hur vinster i privata företag som bedriver offentlig välfärd ska begränsas. Omkring 175 motioner har lämnats som berör vinst och kvalité i välfärden.
Partistyrelsen vill att kongressen avslår över hundra förslag i de motionerna. Flera av dem kommer från tunga partidistrikt. Stockholms stad och Skåne föreslår att en icke vinstprincip ska gälla i vård, skola och omsorg. Kalmar län vill förbjuda vinstuttag ur friskolor. Uppsala län vill se en "non profit"-princip på skolområdet och Kronobergs län vill bland annat ha ett kommunalt veto när friskolor vill starta.

Partistyrelsen vill inte ha ett tak för vinstuttag. I stället föreslår den en vinstbegränsning genom ett antal olika regelskärpningar, som ska höja kvaliteten i välfärden, till exempel genom krav på personaltäthet och på personalens utbildning. Partistyrelsen vill bland annat också att offentlighetsprincipen ska gälla för privata aktörer i offentlig välfärd och att kontroll och inspektioner ska öka.

Stefan Löfven räknar med en intensiv debatt, men tror att hans linje får majoritetsstöd.
– Vi har ett starkt förslag, säger han.

När det gäller friskolor föreslår partistyrelsen att friskoleföretag ska ha ett obligatoriskt samråd med kommunen. Partistyrelsen skriver: "Ett samarbetsavtal ska finnas innan skolan får starta. Av samrådet ska framgå vid vilken tidpunkt och var i kommunen en etablering är mest lämplig. Om någon part i undantagsfall behöver anmäla en avvikande uppfattning ska den nationella nivån träda in som oberoende tredje part. Under tiden ska etableringen skjutas upp".

ur Lärarförbundets Magasin