Läs senare

Oförändrade barngrupper i förskolan

Allt fler barn går i förskolan — men barngrupperna förblir lika stora. Det visar Skolverkets senaste statistik. Siffrorna visar också att antalet förskolechefer har minskat med hela 15 procent på ett år.

14 mar 2013

Ny statistik från Skolverket visar att storleken på barngrupperna i förskolan är oförändrad och att knappt 4 procent av de anställda är män.

– Det vi ser är att trots att det kommer in allt fler barn i förskolan verkar personaltäthet och gruppstorlek hänga med, säger Åsa Nordström, undervisningråd på Skolverket.

En siffra som dock sticker ut i statistiken är antalet förskolechefer, som har minskat med 15 procent. Skolverket ser inte någon förklaring till siffrorna. Hösten 2012 fanns 5.800 förskolechefer och det är minskning med knappt tusen chefer sedan 2011.

Det är framför allt i Stockholms stad som den största minskningen har skett och det inom de kommunala förskolorna. Där har antalet anställda förskolechefer minskat från 1.223 till 556 stycken mellan 2012 och 2011, enligt Skolverkets statistik.

– Vi har ännu inte hittat någon förklaring till minskningen av förskolecheferna. Vi vet inte om det är en organisationsförändring, att man har byggt titlar eller om det är en reell förändring, säger Åsa Nordström.

Ny statistik
om förskolan

  • Över 480.000 barn går idag i förskolan – en ökning med 10.000 barn sedan förra året. Aldrig tidigare har så många barn varit inskrivna i förskolan.
  • Hösten 2012 går det i genomsnitt 5,3 barn per personal och 16,9 barn per grupp.
  • Barngrupperna är något mindre i de fristående förskolorna, i genomsnitt16,2 barn jämfört med 17,0 i kommunala förskolor.
  • I kommunala förskolor har över hälften av årsarbetarna, 53 procent, förskollärarutbildning. I de fristående förskolorna har 41 procent förskollärarutbildning.
  • I fristående förskolor är andelen anställda män dubbelt så stor, 6 procent, som i kommunala förskolor, 3 procent.

Källa: Skolverket

Högre barntähet, enligt SVT-undersökning

  • En undersökning som SVT lät göra bland barnskötare förra året visade att barntätheten en specifik dag var högre än den officiella statistiken. Skolverket anger att det i snitt går 5,3 barn per personal. Den dag barnskötarna beskrivit i undersökningen var siffran 6,1.
  • Barngruppernas storlek varierar stort, enligt SVT:s undersökning. 13 procent av avdelningarna har fler än 25 barn, och 5 procent av barnskötarna jobbar på avdelningar med fler än 34 barn.
  • Det är undersökningsföretaget Novus som på SVT:s uppdrag genomfört en enkätundersökning som besvarats av 832 barnskötare.
    (SVT–Lärarnas tidning)

ur Lärarförbundets Magasin