Läs senare

Ohållbara arbetsvillkor

av Örjan Björklund
22 maj 2017
22 maj 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

En rapport från Lärarförbundet visar att nästan fyra av tio lärare inte hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Bara knappt var tionde lärare uppger att de utan problem hinner allt de måste under sina arbetsdagar.

Att ett yrke ibland är tufft och stressigt är svårt att komma ifrån, att man någon gång måste jobba över eller ta med sig arbetet hem händer ju också. Men för den som regelmässigt upplever att det inte går att hinna med de normala arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstid blir situationen förstås ohållbar.

Om man jämför med andra yrkesgrupper ser man också att lärarna har en tuffare situation än de flesta och detta är förstås en avgörande fråga för skolledare och skolhuvudmän.

Stress och arbetsvillkor är frågor som vi på Lärarnas tidning lägger stor vikt vid och skriver mycket om. Du kan läsa mer om ovannämnda rapport här. Vi återkommer till ämnet i framtida nummer.

Läs också här om hur skolan agerat efter den fruktansvärda händelsen i Göteborg, där en lärare mördades framför många elever. Hur går man vidare efter något sådant?

I flera olika opinionsunder­sökningar under den senaste tiden har Sverigedemokraterna seglat upp som landets andra största parti. Men vad har egentligen SD för idéer om skolan? Har de någon skolpolitik? Vi har samlat in alla motioner partiet lagt i landets kommuner hittills under mandatperioden och granskat partiets ståndpunkter. Klart är att man på många håll inte lagt en enda motion om skolan. Läs mer här.

Härom veckan blev det känt att regeringen vill uppdatera dagens läroplan för förskolan och man har gett Skolverket i uppgift att förtydliga vad som menas med undervisning i förskolan.

Här kan du läsa ett reportage från förskolan Småbarnsskolan i Danderyds kommun. Här bedrivs undervisning på ett betydligt mer långtgående sätt än på de flesta andra ställen. Är det möjligen detta regeringen vill se mer av i framtiden? Gör Småbarnsskolan rätt eller fel?

Läs reportaget och tyck gärna till i frågan om undervisning i förskolan på våra debattsidor.

ur Lärarförbundets Magasin