Läs senare

Ojämn fördelning av skickliga lärare

LikvärdighetKommunerna måste bli bättre på att locka behöriga och erfarna lärare till skolor i utsatta områden, manar Skolinspektionen i en ny rapport. Hälften av skolhuvudmännen som inspektionen granskat följer inte upp hur lärarresurserna används.

av Torbjörn Tenfält
20 jun 2017
20 jun 2017

Behovet av skickliga lärare med lång erfarenhet är som störst i skolor där de socioekonomiska förutsättningarna är sämst. Ändå har majoriteten av de 20 kommuner som Skolinspektionen granskat inte gjort några särskilda insatser för att förmå sina bästa lärare att arbeta där.

– Rektor har ansvaret för rekryteringen men det är inte rimligt att den enskilde rektorn ska vara huvudansvarig för hur likvärdigheten ser ut i kommunen, säger Ronny Högberg, en av de ansvariga för den rapport Skolinspektionen presenterade på tisdagen.

Tillsynsmyndigheten har granskat tillgången på lärare i sammanlagt 40 kommunala grundskolor i 20 kommuner där skolsegregation är ett problem.

Både OECD och Skolkommissionen har påtalat att det finns en skevhet i fördelningen av lärarresurser mellan olika skolor.

– Lärarbristen ligger som en våt filt över landet och den riskerar att än mer drabba skolor med svåra förutsättningar, säger Ronny Högberg.

Skolinspektionen efterlyser ett mer proaktivt förhållningssätt hos skolhuvudmännen för att locka till sig behöriga lärare och lärare med lång erfarenhet. I många av de granskade kommunerna är skolpolitikerna inte tillräckligt aktiva.

– Rektorerna är de som kan sin verksamhet bäst, men det betyder inte att de inte kan behöva stöd. Huvudmännen bör jobba mer medvetet för att stärka attraktionskraften hos skolor som ligger i utsatta områden.

Hälften av kommunerna tar förstelärare till hjälp för att stärka skolor med en hög andel elever från socialt utsatta områden. Skolinspektionen ser gärna att fler skolhuvudmän gör på samma sätt.

– Det är inget villkor för att få statsbidrag, men det är inte orimligt tänka sig att man kan arbeta på det sättet, säger Ronny Högberg.

Burlöv lyfts fram som ett bra exempel på hur kommuner kan göra riktade insatser för att lyfta skolor i socialt utsatta områden.

– Där finns ett centralt placerat kvalitetsteam med skickliga och erfarna lärare, som under en period kan gå in i en skola och ta över ansvaret för en del av undervisningen. säger Ronny Högberg.

ur Lärarförbundets Magasin