Läs senare

Ökad arbetsbelastning på komvux och sfi

Arbetsbelastningen har ökat inom den kommunala vuxenutbildningen de senaste tre åren. Det uppger 3 av 4 lärare i en ny undersökning från Lärarförbundet. En ökad administration uppges vara den största orsaken.

av Lotta Holmström
11 maj 2017
11 maj 2017

Lärarförbundet har genomfört en enkätundersökning med drygt 500 lärare inom kommunal vuxenutbildning. Varannan lärare uppger att arbetsbelastningen ökat ganska mycket eller väldigt mycket de senaste tre åren.

Den största anledningen är ökad administration, följt av större elevgrupper och ett ökat deltagande i arbetsgrupper.

Mer än en tredjedel av lärarna arbetar på skolor där det tas emot nya elever varje månad eller oftare. För lärare på sfi är motsvarande siffra 85 procent, och 43 procent av lärarna där svarar att nya elever tas emot varje vecka.

– Att så många elever kommer och går skapar en otrygg inlärningsmiljö för eleverna. Vi lärare vill att antagningen till sfi bör ske högst en gång i månaden, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en kommentar.

Samtidigt som arbetsbelastningen ökar har lärartätheten på komvux ökat. Läsåret 2015/16, som är det senaste året Skolverket har statistik från, gick det 16,5 heltidsstudenter per lärare. Det är en nedgång på fem år med ca 5 procentenheter.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har samtidigt ökat. 2016/17 har 78,5 procent av lärarna på komvux en pedagogisk högskoleexamen och 70,6 procent av lärarna på sfi.

På sfi upplever lärarna bristen på behöriga lärare som en stor utmaning. Lärarförbundet föreslår i sin rapport att den som arbetar som lärare på sfi ska kunna komplettera sin behörighet på arbetstid.

ur Lärarförbundets Magasin