Läs senare

Ökad arbetsbörda efter rätt till heltid i förskolan

FörskolanStörre barngrupper och minskat pedagogiskt innehåll. Det är enligt många förskolor resultatet av reformen med rätt till heltid på förskolan för föräldralediga i Stockholm. Oppositionen vill riva upp beslutet.

av Niklas Arevik
28 apr 2017
28 apr 2017

I slutet av förra året beslutade Stockholms kommunfullmäktige att införa rätt till heltid för barn till föräldralediga. Enligt en kartläggning som staden gjort har barngrupperna efter det ökat med i snitt 0,8 barn per avdelning och Lärarförbundet får signaler från medlemmar om att arbetsbördan ökar.

– På förskolorna i Stockholm gick de på knäna redan innan reformen, säger Anna Tornberg, ombudsman på Lärarförbundet med fokus på förskolan.

Den stadsdel där barngrupperna har ökat mest, med 1,3 barn per avdelning, är Hägersten-Liljeholmen. I ett tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen framkommer att förskolor där varnar för konsekvenserna av reformen. Närvaron har ökat för 218 barn i stadsdelen, de flesta förskolor påpekar att det blivit en högre belastning på verksamheten och uttrycker farhågor om ett minskat pedagogiskt innehåll. De har tvingats till inskränkningar i personalens planeringstid och i den pedagogiska dokumentationen.

Lotta Edholm.

– Att stadsdelarna varnar för sämre pedagogiskt innehåll är både allvarligt och otroligt sorgligt. Det var det vi varnade för när detta infördes, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Anna Tornberg på Lärarförbundet menar att kommunen har börjat i fel ände.

– I Stockholm är bara 30 procent av personalen förskollärare, vilket gör att det går 16 barn per årsarbetare med förskollärarexamen. Det är jättelåg förskollärartäthet i jämförelse med resten av landet.

Hon slår fast att rätten till förskola är viktig, men att man måste börja med att säkra kvaliteten för alla barn.

– Det behövs en seriös kompetensförsörjningsplan innan man genomför åtgärder som leder till större barngrupper, säger Anna Tornberg.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Det är ett resonemang som även utbildningsminister Gustav Fridolin instämmer i.

– Det är min uppgift att vara tydlig med att när man fattar den här typen av beslut så måste det finansieras på ett sätt som stödjer det pedagogiska arbetet, säger han.

Karin Wanngård.

Karin Wanngård (S) är finansborgarråd i Stockholm. Hon hävdar att ökningen av barngruppernas storlek är mindre än förväntat.

– Ökningen blev 0,8 barn per avdelning, något under de 1,0 som staden räknade med när vi införde reformen, säger hon.

Hon menar också att det är intressant att titta på vilka tider barnen är på plats på förskolan.

– I januari var 58 procent av barnen kvar klockan 16, i mars hade andelen sjunkit till 48 procent. Reformen har gett en ökad flexibilitet för föräldrar, men vi ser inga tecken på en kraftig ökning av antalet syskon som stannar längre tid.

Dessutom poängterar hon att närvaron i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden har ökat.

– Det är glädjande eftersom vi vet att förskolan är väldigt viktigt för dessa barns fortsatta skolgång, säger Karin Wanngård.

Men Lotta Edholm anser att detta lika väl kan uppfyllas med 30 timmar i veckan, som var taket för föräldralediga innan reformen.

– Vi vet att förskolan är enormt betydelsefull. Men det här är en reform som ingen har efterfrågat. Jag tyckte 30 timmar var jättebra. Då fanns dessa barn på plats på tider då det är som mest pedagogisk verksamhet, och inte bara omsorg. Om man lämnar sitt barn på förskolan klockan sju på morgonen kan man inte hävda att det är av pedagogiska skäl.

Vad kommer ni att göra åt reformen om ni tar makten i Stockholm efter valet?

– Jag utgår ifrån att det finns en stor enighet att vi går tillbaka till en reglering av tiden för föräldralediga, säger Lotta Edholm.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin