Läs senare

Ökad arbetsbörda för två av tre förstelärare

Många förstelärare går på knäna. Två av tre uppger att de har fått ökad arbetsbelastning sedan de utsågs. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.

21 maj 2014
Tiden är en bristvara för många förstelärare. 66 procent av de över 600 förste­lärare som svarat på Lärarnas tidnings enkät uppger att deras arbetsbelastning har ökat sedan de utsågs.Mer än hälften (57 procent) anser också att de har fått för lite tid för uppdraget.

— Det är uppenbart att ­huvudmännen har fört på nya arbetsuppgifter utan att ta bort andra. Följden blir förstelärare som mår ­dåligt därför att de inte får rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Lärarför­bundets förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarförbundet anser att det inte räcker med stats­bidraget till förstelärarnas löner. Staten behöver också skjuta till pengar för att frigöra tid till deras uppdrag.

— Annars blir lönelyftet till lärarna det enda som blir kvar av reformen. Vi vill att förstelärarna även ska bidra till en utvecklad arbetsorganisation, säger Mathias Åström.

Regeringen säger nej till att skjuta till pengar utöver lönerna. Maria Stockhaus (M), politiskt ansvarig för utbildningsfrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), anser att rektorer och lärare mer ingående behöver diskutera hur tid och resurser används på den egna skolan.

— Jag skulle vilja se ett friare förhållningssätt kring detta. Lärare är bra på olika saker. Varje skola behöver ett samlat grepp om sin arbetsmiljö och se till att alla lärare har en rimlig arbets­belastning, säger hon.

70 procent av förstelärar­na är nöjda med utformningen av sitt uppdrag. 24 procent är till och med mycket nöjda. 56 procent har i stort sett samma arbetsuppgifter som innan de blev förstelärare.

Av enkätens frisvar framgår att många tycker att deras uppdrag är oklart. Det finns också ett missnöje med att uppdraget ofta är tidsbegränsat.

Över hälften av lärarna sprider sin kunskap genom kollegialt lärande, exempelvis learning study.

— Det är roligt att många jobbar med det eftersom det finns stöd från forskningen för att det leder till bättre resultat i skolan, säger Maria Stockahaus.

Mindre roligt tycker hon det är att så många förste­lärare möter avundsjuka eller nedlåtande attityder från kolleger. 9 procent känner ofta av det och 30 procent ibland. Endast 21 procent har aldrig känt av detta.

Detta gör förstelärarna

  • 67 % av förstelärarna håller i projekt för bättre undervisning
  • 65 % coachar andra lärare
  • 66 % följer relevant forskning
  • 58 % skapar mötesplatser för pedagogiska diskussioner
  • 49 % är ansvariga för ämnesutveckling/ämnesdidaktik
  • 25 % är mentorer under introperioden för nyutbildade lärare
  • 19 % håller i vfu för lärarstudenter
  • 5 % gör inget särskilt utöver den egna undervisningen
  • 1 % vet ej
  • 27 % har valt svarsalternativet "annat"

Så gjorde vi

En mejlenkät gick ut till 943 slumpvis utvalda förstelärare. 630 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent.

Ur undersökningen

ur Lärarförbundets Magasin