Läs senare

Ökade skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner

LärarbristenBostadsorten har blivit ännu viktigare för skolelevers chanser att bli undervisade av behöriga lärare. Gapet mellan de bästa och sämsta kommunerna har ökat sedan förra läsåret, visar färsk statistik från Skolverket.

22 mar 2018

Lärarbehörigheten i din kommun – och skola

Habo är den kommun i landet med bäst behörighetsläge. Där är knappt 91 procent av grundskolans lärare (mätt i heltidstjänster) behöriga.

I andra änden av skalan finns jämtländska Ragunda där knappt 37 procent av lärarna är behöriga. Gapet mellan bästa och sämsta kommun har därmed ökat sedan förra läsåret.

På riksnivå är läget oförändrat sedan förra läsåret, med 71,4 procent behöriga lärare. Men gapet mellan bästa och sämsta kommun har vidgats. I fjol hade den sämsta kommunen 43 procent behöriga lärare och den bästa 90 procent. Nu löper alltså spannet från 37 till 91 procent. Alla lärare är medräknade, även de som arbetar i fristående skolor.

Bild: Colourbox

Skolverkets statistik visar samtidigt att lärartätheten försämrats något i grundskolan. Kort sagt: Lärarbristen gör sig allt mer påmind, men den slår olika hårt mot olika orter och kommuner.

– Lärare är rörligare i dag, och dras kanske till större kommuner och städer med goda pendlingsmöjligheter. Dessutom kan löneläget skilja sig mellan större och mindre kommuner och städer, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd vid Skolverket.

Habo i topp – Ragunda i botten

Kommuner med högst respektive lägst andel behöriga lärare (mätt i heltidstjänster) i grundskolan detta läsår. Samtliga skolor, kommunala och fristående, är inräknade.

 • Habo   90,8 %
 • Vadstena   88,3 %
 • Malå   87,0 %
 • Vännäs   87,0 %
 • Kalmar   86,6 %
 • Riket    71,4 %
 • Dals-Ed   47,0 %
 • Överkalix   45,9 %
 • Vansbro   45,8 %
 • Norberg   45,6 %
 • Ragunda   36,7 %
  Källa: Skolverket

Skolor i utanförskapsområden och små skolor i mindre kommuner drar det kortaste strået. På en liten ort kan arbetsgivaren kanske inte erbjuda en heltidstjänst, eller kolleger i det egna ämnet, fortsätter Lee Gleichmann Linnarsson.

– Kolleger i det egna ämnet är viktigt vid bedömning och betygssättning, säger hon.

Det är endast behöriga och legitimerade lärare som kan få fast anställning och som får sätta betyg.

Ragunda har 5.400 invånare och fyra grundskolor, samtliga kommunala. Svårigheten att locka behöriga lärare till kommunen gör sig allt mer påmind.

– Min analys är att det inte handlar om lön utan att det finns för få lärare som är beredda att flytta hit, säger kommunalrådet Jonas Andersson (S).

Han bedömer att enda sättet att få upp behörigheten är att utbilda och fortbilda befintlig personal.

– Det är enklare för oss att utbilda dem som redan bor i kommunen än att försöka locka hit nyutexaminerade lärare. Men jag skulle också önska fler lokala utbildningsfilialer för dem i glesbygd som vill läsa till lärare.

Trots lärarbristen skulle han inte avråda någon barnfamilj från att flytta till Ragunda.

– Eleverna är trygga och trivs, och betygen är inte så låga som man skulle kunna befara, säger han.

Skolverket redovisar för första gången också statistik över gruppen lärarassistenter, som avlastar lärarna. Detta läsår finns det knappt 1.800 sådana assistenter, omräknat i heltidstjänster.

– Det finns ett behov hos huvudmän och från utbildningsdepartementet att se hur många de är, eftersom de tycker de fyller en viktig funktion i att avlasta lärarna, säger José Luis Berrospi, statistiker på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Lärarassistenter får inte själva hålla i undervisningen, men det är upp till rektor att avgöra vad funktionen ska kallas.

Utbildningsminister Gustav Fridolin påpekar  att lärartätheten inte försämrats mer än marginellt, trots att elevantalet växt. Han påminner också om att lärarutbildningarna byggts ut, och att det skapats fler och snabbare spår till en lärarexamen. Men han lovar inga förbättringar till nästa läsår.

– Nästa stora genomlysning av personalsituationen i skolan ligger tre år fram i tiden. Vi har sagt att vi då vill se att trendbrottet påbörjats, säger Gustav Fridolin.

Statistiken omfattar samtliga skolor, kommunala och fristående. Men behörighetsläget är bättre i de kommunala skolorna. Behörigheten är också generellt högre bland lärare som undervisar på högstadiet jämfört med de lägre årskurserna.

I gymnasieskolan har behörighetsläget förbättrats något, och ligger på 81 procent. Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare: 84 procent.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin