Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Ökat stöd för elever i samhällsvård

Elever som placerats på HVB-hem ska alltid ha rätt att gå i vanlig skola. Och skolor som saknar språklärare kan lösa problemet med lärare på länk.

15 nov 2012

Det föreslår en utredning som dels behandlar barn och unga i samhällsvård, dels elever i glesbygd. Förslagen är överlämnade till regeringen.

Det är känt att unga som varit placerade på hem för vård eller boende (HVB) eller särskilda ungdomshem har sämre utbildningsnivå än snittet.

— Viss undervisning har bedrivits på HVB-hemmen i stället för på en skola. Ibland kommer inte undervisningen igång, eller ges inte i alla ämnen. Ska det bli ordning ska eleverna ha rätt att gå i en vanlig skola och få en fullständig utbildning av behöriga lärare, säger utredaren Margareta Åberg.

Vidare föreslås att hemkommunens ansvar förstärks, både när det gäller att förse den nya skolan med information och att följa upp elevens skolgång.

I vissa glesbygdskommuner har eleverna fått undervisning av en lärare på en annan skola, via länk. Det har fungerat bra, men reglerna har varit oklara. Utredningen föreslår nu att sådan fjärrundervisning ska få ges i moderna språk, modersmål, samiska och teckenspråk.

— Behoven finns i just de här ämnena. Alla skolor behöver mattelärare, men alla kan inte ha både en fransk- och en tysklärare, säger Margareta Åberg.

ur Lärarförbundets Magasin