Läs senare

Oklar utgång i ödesfrågan på Lärarförbundets kongress

Kongress 2018Professionsfrågan splittrar kongressombuden. Hälften säger nej eller är tveksamma till förbundsstyrelsens förslag att enbart behöriga lärare ska vara medlemmar i Lärarförbundet.

av Torbjörn Tenfält
18 okt 2018
18 okt 2018

Inför kongressen är förslaget att ombilda Lärarförbundet till ett professionsförbund den viktigaste frågan. Det framgår av den enkät Lärarnas tidning ställt till samtliga 259 kongressombud.

Svaren visar också att frågan är kontroversiell. Ungefär hälften av ombuden säger ja till ett professionsförbund, en knapp fjärdedel säger nej och en knapp tredjedel svarar att de är tveksamma eller inte vet hur de ska ställa sig. Eftersom förslaget kräver en stadgeändring måste två tredjedelar av kongressombuden stå bakom det.

— Jag velar från ena dagen till den andra, säger Eva-Marie Bodin, avdelningsordförande i Hofors.

Eva-Marie Bodin,
kongress­ombud och ordförande i Hofors.

Hon är en av de tiotal lokalordföranden som Lärarnas tidning bett utveckla sina tankar i professionsfrågan, de flesta av dem vi talat med är också kongressombud men några är det inte.

Förslaget om professionsförbund innebär i korthet att bara lärare med relevant utbildning ska kunna bli medlemmar i Lärarförbundet, men samtidigt sägs tydligt att ingen av dagens medlemmar kommer att slängas ut. Eva-Marie Bodin är bekymrad över hur hon ska förhålla sig till kolleger som inte är behöriga och därmed inte uppfyller kravet på medlemskap.

— Här i Hofors är det svårt att få tag i lärare. Självklart tycker jag att alla ska vara utbildade, men så ser det inte ut i dag.

Sannolikt bestämmer hon sig inte för hur hon ska rösta förrän på kongressen, något som även gäller för fler av de ombud som uttrycker tveksamhet i enkäten.

— Det är när man hör hur andra tänker som man själv kan ta ställning, säger Eva-Marie Bodin.

Eva Carlsson, ordförande i Uddevalla, har också våndats, men tänker rösta ja.

— Jag har svårt att se att vi kan gå en annan väg, säger hon.

Även Eva Carlsson ser en risk i att det skapas att A- och ett B-lag.

— Det är en jättedelikat fråga som vi måste hantera under övergångsperioden. Klart att det måste kännas märkligt att vara med i ett förbund som fattat beslut om att man inte ska få vara med.

Kongressen blir hennes tredje. Det framtida medlemskapet är knepigaste frågan hittills.

— Det här är ett vägval, säger Eva Carlsson.

Freddy Lindgren, orförande Hallsta­hammar.

Jan Hörman, avdelningsordförande i Lekeberg, befarar att förslaget kan leda till ökad konkurrens på det fackliga området.

— Organiserar vi inte de obehöriga får vi in fler fackförbund på vårt avtalsområde och det vill vi inte ha, säger han.

Annica Carlson, ordförande i Huddinge, säger nej.

— Om inte alla lärare kan fortsätta vara medlemmar blir det ett svek mot skolor i socio­ekonomiskt svaga områden. Det är svårt att locka legitimerade lärare till utanförskapsområden och det gör att Lärar­förbundets inflytande där kommer att minska drastiskt, säger hon.

Helena Åhlin, ordförande i Helsingborg, är positiv till förslaget och ser ingen fara i att obehöriga organiserar sig i andra fack.

— Vi har jobbat hårt för att få fram en lärarlegitimation och med den vill vi ju säga att vem som helst inte kan göra vårt jobb, säger hon.

För Freddy Lindgren, ordförande i Hallstahammar, är en sammanslagning av lärarförbunden viktigt.  Skulle den gå snabbare om förslaget går igenom tycker han att det är bra. Annars har även han vacklat.

— Spontant var jag emot. Vi har varit noga med att vara ett inkluderande förbund, och nu bortser vi från det. Själen i förbundet blir kraftigt förändrad. Nu känns det som att vi står för något som vi egentligen har propagerat emot, säger Freddy Lindgren.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand delar bilden att förbundet står vid ett vägskäl. Hon understryker att frågan om ett professionsförbund är grundligt diskuterad och att Medlemsdialogen tydligt visade att det finns ett starkt behov av att ha behöriga utbildade kolleger.

— Eftersom vi valt att lägga fram ett helhetsförslag med en agenda, stadgeförändringar och budgetförändringar så skulle jag också säga att det här är ett vägval, säger hon.

Eva Carlsson, ordförande i Uddevalla.

Johanna Jaara Åstrand hoppas att de ombud som ännu inte tagit ställning använder den väl tilltagna tiden för diskussion som finns avsatt i kongressprogrammet.

— Det här handlar inte om att vi på något sätt omdefinierar målsättningen med förbundets arbete; vi ska fortsätta vara en tydlig röst för läraryrkets villkor och utveckling, men också för varje elevs rätt till behöriga lärare.

Invändningen att förändringen under en övergångstid kan leda till en statusskillnad bland lärare ute på arbetsplatserna bemöter hon med att ett professionsförbund tvärtom blir ett starkare påtryckningsmedel för att motverka lärarbristen och få de lärare som saknar relevant utbildning behöriga.

— Vi måste använda vår styrka för att få slut på den här utvecklingen. Det är en extrem svaghet att inte alla elever undervisas av utbildade lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hur säker känner du dig på att det blir ett tillräckligt stöd för förslaget?

— Jag hoppas verkligen att vi får det eftersom förslaget är så välgrundat. Framför allt hoppas jag att vi inte har så många tveksamma som inte känner sig beredda att ta beslut.

ur Lärarförbundets Magasin