Läs senare

Oklara regler kring lärargåvor

En blomma brukar vara okej. Men får man ge sin lärare dricks vid skolavslutningen?
Regelsystemet för gåvor är oklart, enligt Lärarförbundets chefsjurist Ove Rang.

– Man får göra en bedömning från fall till fall. När gåvan kommer från en stor grupp är det egentligen inga större problem, för det kan inte anses olagligt. Då blir frågan om en avgiftsfri skola mer relevant, om någon förälder känner sig tvingad att bidra med pengar, säger Ove Rang, chefsjurist på Lärarförbundet.

Lärare omfattas av samma regelverk som andra tjänstemän, vilket innebär att mutlagstiftningen kan komma i fråga.

– Det finns inga fastslagna belopp på vad som är att betrakta som en muta.

Förhållningsregler på skolan om vad personal får ta emot, samt arbetsplatsens traditioner, har betydelse, enligt honom.

– Det är också en skillnad om du får gåvan från en elev eller från en hel skolklass. Får du gåvan direkt från en elev finns en större risk att lagstiftningen skulle kunna drabba läraren.

Förbundet råder sina medlemmar att kontrollera med sin arbetsgivare, om de fått en gåva de känner sig osäkra på.

– Om man inte gör det kan man hypotetiskt drabbas såväl straffrättsligt som arbetsrättsligt.

Två skolor i Falun har uppmanat föräldrar att inte ha några presentinsamlingar till personalen.

På Slättaskolan var det personalen själv som tog initiativ till breven, som skickades ut under höstterminen. Bakgrunden är skollagen, som säger att skolan ska vara avgiftsfri, och Falu kommuns egna riktlinjer, som säger att den maximala kostnaden för föräldrarna till en elev ska vara 100 kronor per termin.

– Även om en present är frivillig är det lätt hänt att det upplevs som att man bör vara med. En del föräldrar kan tycka att det blir en hel del pengar, säger Lars Hökpers, rektor.

En gåva till en lärare är skattepliktig. Gåvor som härrör till en anställning klassas enligt huvudregeln som inkomst, enligt Mikael Sindahl, rättsexpert på Skatteverkets huvudkontor. En dyrare gåva, till exempel något värt en tusenlapp, ska därför tas upp i deklarationen av läraren.

Små presenter är däremot inget som myndigheten fäster någon vikt vid. Men det finns egentligen ingen beloppsgräns för när en present räknas som symbolisk, enligt honom.

– Blomsteruppvaktningar är ingenting som Skatteverket lägger sig i, det vore förfärligt om det vore så.

ur Lärarförbundets Magasin