Läs senare

Oklart var mobilförbudet ska gälla

JanuariavtaletRegeringen vill se ett mobilförbud för elever under lektionerna, men det är oklart om det ska gälla både grundskolan och gymnasiet. Det ska utredas.

27 feb 2019
Stefan Löfven.

Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström (S) gör ett nedslag på skolor i Piteå och Luleå, bland annat för att marknadsföra det förslag om mobilförbud och studiero i skolan som finns med i 73-punktsprogrammmet mellan regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

– Utgångspunkten ska vara att man inte använder mobilen i skolan, men med undantaget att de får användas om läraren ger sitt tillstånd, säger Anna Ekström inför gymnasieeleverna i SA2B på Strömbackaskolan i Piteå.

Statsministern beskriver det som att ”vända på kuttingen” från ett regelverk som säger att skolan får inskränka användandet, men utgångsläget är att det är tillåtet.

Mobilförbudet

I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna C och L nämns mobilförbud under avsnittet om studiero i skolan. Inledningen av punkt 53 lyder:

”Skapa studiero. Genomför en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Mobilförbud införs i klassrum, med rätt för rektor/lärare att bestämma att mobiler kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften (Ds hösten 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2021)”.
Källa: Januariavtalet

Åsikterna bland eleverna går isär, Matilda Renberg och Alma Andersson tycker att det är en svår fråga. En del elever kan hantera mobilanvändandet även under lektionstid och ett förbud kanske inte är bästa vägen att gå, resonerar de.

– Det kan vara bättre att göra det mindre accepterat att använda den, ett förbud kan kännas mer som straff, säger Matilda Renberg.

Men regeringen har kursen klar, enligt Löfven och Ekström, även om frågan först ska utredas och en ny lag tidigast kan finnas på plats 2021. De hänvisar flitigt till en studie från Skolverket där två av tre lärare uppgav att de dagligen stördes av mobiler på lektionstid.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Men det är också en jämlikhetsfråga, de som riskerar att råka sämst ut av bristande ordning och dålig studiero kan vara elever som kommer från hem som inte har en studietradition, säger Anna Ekström.

Socialdemokraterna hade som vallöfte att införa ett mobilförbud i grundskolan. Men i januariavtalet sägs inget om vilka stadier det ska gälla på. Det står att ett första förslag ska läggas fram i höst, med sikte på att en lag ska införas 2021.

– Vi återkommer om det, vi ska nu sätta oss ner med Centerpartiet och Liberalerna och prata om hur vi ska lägga upp det, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: