Läs senare

Oklart vilka beslut en inhyrd rektor får fatta

BemanningKan en inhyrd konsult fatta de beslut som ligger på rektor enligt skollagen? Nej, säger Ingela Fehér, skoljuridisk expert. Jodå, säger bemanningsföretag som hyr ut rektorer.

22 Dec 2017

Tidningen Chef & Ledarskap tar upp frågan om inhyrda rektorer, något som är vanligt under en rektryteringsprocess av ny rektor hos många huvudmän, för att lösa situationen under tiden som rekryteringsprocessen pågår. Vad har egentligen en inhyrd rektor för befogenheter?

Ingela Fehér, expert inom skoljuridik och tidigare utredare på Skolinspektionen, svarar tidningen:

– Som skollagen är utformad i dag måste en rektor vara anställd av huvudmannen för att kunna fatta beslut och ta det ansvar som framgår av lagen.

I skollagens kapitel 23 finns visserligen regler som låter huvudmän lägga ut delar av sin utbildningsverksamhet på entreprenad.

– Men att lägga ut rektors myndighetsutövning är bara möjligt inom vuxenutbildning. Det finns inget lagstöd för att göra det i grund- eller gymnasieskolan. Där måste rektorn få en tillfällig anställning hos huvudmannen, till exempel ett vikariat, säger Ingela Fehér.

Läs hela artikeln hos Chef & Ledarskap. De har bland annat talat med Nynäshamns kommun som hyrt in en rektor från ett bemanningsföretag för sina F–5-skolor. Kommunen bedömer att han kan fatta de beslut som ligger på rektor enligt skollagen, till exempel om åtgärdsprogram och särskild undervisningsgrupp, trots att han inte är anställd.

Hyrrektorers beslutanderätt ifrågasätts

ur Lärarförbundets Magasin