Läs senare

Okunskap hos lärare grund till fasthållning av elever

Att barn med speciella behov hålls fast av skolpersonal är inte ovanligt och grundar sig i okunnighet, enligt psykologen Annica Kosner.
– Det bottnar i en maktlöshet för att man inte vet hur man ska göra, säger hon.

28 sep 2016

Under förra läsåret finns minst 43 fall av fasthållningar som anmälts till Barn- och elevombudet, visar en genomgång som Ekot i Sveriges Radio gjort. Ett exempel är en pojke i Täby där mamman nu anmält skolan för att han vid upprepade tillfällen hållits fast i händer och fötter, nedtryckt på mage.

– De satt på mig, en på ryggen och en på benen. Två vuxna män. Det kändes riktigt hemskt, jag kämpade emot hela tiden, säger pojken till Ekot.

Enligt psykologen Annica Kosner, som arbetar med att utbilda skolpersonal i hur man hanterar barn med olika funktionsnedsättningar, saknar många lärare och personliga assistenter nödvändig kunskap för att möta barnen och därmed även undvika fasthållning.

– Den personal man tar in för att ta hand om de här barnen som behöver extra stöd, det är folk från gatan. De har ingen utbildning eller koll på de funktionshinder de jobbar med, säger hon till TT.
Hon menar att det inte är ovanligt att personalen upplever barnen som ouppfostrade, när det egentligen handlar om barn med en funktionsnedsättning i sin kommunikation.

– Det är en människosyn att här är det bara gränssättning som krävs så lär den sig. Men då har man missat hela problematiken i grunden.
Okunskapen gäller enligt Kosner både extraresurser och ordinarie lärare.

– Fyra av fem lärare säger att de inte är rustade för att möta den här elevgruppen, säger hon.

Hon anser också att vissa barn, med särskilt svåra perceptuella problem, kan behöva gå i en anpassad skolmiljö snarare än att inkluderas i det vanliga klassrummet.

– Ibland är det orimliga förväntningar vi har. Då kan vi inte bara vifta med inkluderingsflaggan och säga hurra vad vi är bra, alla barn får vara med.
Och enligt Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin är metoden att hålla fast ett barn nedtryckt på mage livsfarlig. Att hamna i det läget i en utdragen kampposition kan göra det svårt att andas.

– Det finns ju exempel på personer som dör under de här omständigheterna. Det har varit vuxna hittills, men det är en situation som medför en viss risk, säger han till Ekot.

Förebyggande arbete

Lågaffektivt bemötande – så undviks fasthållning

Enligt utbildaren Annica Kosner måste skolpersonal arbeta långsiktigt och förebyggande för att undvika situationer där fasthållning upplevs som nödvändig. Hon förordar ett lågaffektivt arbetssätt vilket innebär:
  1. Ansvaret ligger på den vuxne, inte på barnet. En vuxen tvingas inte göra saker för att ett barn agerar på ett visst sätt.
  2. Kontrollprincipen. Den vuxne ska inte ta kontroll över barnet utan hjälpa denne att återfå självkontroll.
  3. Tillit. Skolpersonal får inte använda metoder som förstör förtroendet för dem som ska jobba med barnet.
  4. Affektsmittaprincipen. När den vuxne exempelvis höjer rösten och markerar mot barnet ”smittar” det så att barnet svarar på den vuxnes aggressivitet. Då uppstår en växelverkan som slutar i kaos.

Källa: TT

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin