Läs senare

”Olämplig” lärare riskerar varning

Skolinspektionen har anmält en lärare i Sollentuna till Lärarnas ansvarsnämnd. Det blir den nya nämndens första fall.

04 mar 2013

På fredag kan den första varningen någonsin delas ut av Lärarnas ansvarsnämnd. Det är en lärare i Sollentuna som riskerar en varning för att ha ”visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning”, som det står i Skolinspektionens anmälan av läraren.

De exakta omständigheterna i fallet är sekretessbelagda, men i anmälan framgår att läraren ska ha knuffat en elev på skolan under en konflikt. Skolinspektionen anser att händelsen är särskilt allvarlig eftersom den inbegriper fysiskt våld och att detta bekräftas av arbetsgivarens kraftfulla agerande. Bland annat satte skolledningen in åtgärder för att eleven inte skulle behöva ha kontakt med läraren under resten av terminen.

Även om det framkommit att knuffen föregicks av en provokation från eleven så ändrar inte det bedömningen enligt Skolinspektionen, som yrkar på att läraren ska få en varning.

– Läraren blev provocerad och tappade kontrollen. Nu vill vi att Lärarnas ansvarsnämnd prövar händelsen, har Marie Axelsson, chefsjurist på Skolinspektionens rättssekretariat tidigare sagt till Lärarnas tidning.

Lärarnas ansvarsnämnd består av såväl juridiskt sakkunniga som lärare och skolledare. Lärarna ska dock vara i majoritet i nämnden och utgöra fem av nio ledamöter.

Det är endast legitimerade lärare som kan anmälas till ansvarsnämnden och det är bara Skolinspektionen som kan göra en anmälan. En varning är den mindre allvarliga av de två påföljder som kan delas ut. Grund för varning kan vara att läraren:

  • varit oskicklig i sin yrkesutövning
  • i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
  • eller på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning

Den allvarligaste påföljden innebär att legitimationen dras in och att läraren därför i praktiken får yrkesförbud. Grund för återkallande av lärarlegitimation kan vara att läraren:

  • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning
  • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
  • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande
  • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning
  • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning
  • eller själv begär att legitimationen ska återkallas.

Fallet ska behandlas vid Lärarnas ansvarsnämnds första sammanträde den 8 mars.

 

ur Lärarförbundets Magasin