Läs senare

Ombuden vann kampen om fackliga pengar till friskolor

Förbundsstyrelsen tvingades backa. Lärarförbundets lokalavdelningar behöver inte dra ner på sina insatser för att hjälpa lärare på fristående skolor och enskilda förskolor Det beslutade Lärarförbundets kongress på fredagen.

12 nov 2010

– En seger, kommenterar kongressombudet Marina Hägg, lärare på Malmö friskola.

– En rimlig kompromiss, kommenterar förbundsstyrelsens förste vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson.

Förbundsstyrelsens förslag att dra ner på lokalavdelningarnas anslag för fackligt arbete inom den privata sektorn väckte heta känslor på Lärarförbundets kongress.

Förbundsstyrelsen har velat styra om förbundets satsning inom det privata området. Tre centralt anställda ombudsmän helt inriktade på det privata området har anställts under hösten. De rekryterar medlemmar och arbetsplatsombud och hjälper till att bygga upp lokala klubbar på det privata området. De arbetar också för att fler privat drivna skolor och förskolor ska teckna kollektivavtal. Enligt planen skulle fler sådana ombudsmän anställas nästa år. Därför ville förbundsstyrelsen minska på de särskilda pengar som lokalavdelningarna kunnat söka för sitt eget fackliga arbete inom privat sektor.

Men efter en kompromiss mellan ombuden och förbundsstyrelsen enades kongressen på fredagen om att både ha kvar de pengar som lokalavdelningarna kan använda och att anställa två nya ombudsmän inriktade på det privata området.

– Det är oerhört viktigt att kunskapen om de privatanställda medlemmarnas villkor finns förankrad hos de lokalt fackligt förtroendevalda och inte bara hos några tjänstemän långt från medlemmarnas arbetsplatser, säger ombudet Linda Forssén, som själv jobbar på den kommunala friskolan Strömslundsskolan i Trollhättan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin