Läs senare

Omdömen blir ämne för lektion

På Myrsjöskolan får eleverna reflektera över sina skriftliga omdömen på lektionstid.

29 apr 2010

Monica Seittu går runt i klassrummet och delar ut skriftliga omdömen till eleverna. De tar sina pappersbuntar och försjunker omedelbart i koncentrerad läsning. Det är alldeles tyst. Efter en kort stund börjar de läsa utvalda stycken högt för varandra. Titta i varandras papper och jämföra formuleringar. Skratta.
— Jag är fett nöjd, utbrister Emelie Daniels med ett leende och lägger ifrån sig sina papper på bordet med en liten smäll.

Arbetet med att förbereda nästa utvecklingssamtal kan börja. Det görs under lektions­tid och eleverna följer en lista med punkter att tänka på. Kommentarer och reflektioner skrivs ned i en särskild IUP-bok. Först ska alla kontrollera att det inte finns något i lärarnas omdömen som de vill ifrågasätta.
— Läraren kanske har skrivit att man pratar för lite på engelsklektionerna till exempel, förklarar Helena Olsson, och så tycker man själv att man pratar så mycket man kan. Då söker man upp den läraren och undrar varför.
Det är ingen större procedur att ifrågasätta lärarnas om­dömen. Eleverna haffar bara aktuell lärare efter nästa lektion de har tillsammans och ställer sina frågor.
— Alla lärare vet ju att vi gör det här, så det är inte så svårt, säger Ida Thomsson.
Men meningen är att varje omdöme ska vara så tydligt skrivet att eleven ska kunna känna igen sig i formuleringen och inte behöva ifrågasätta lärarens kommentar.
Monica Seittu menar att indi­viduella utvecklingssamtal inte ska handla om resultat. Hur många rätt eleven hade på matteprovet vet föräldrarna ­redan. Det gäller att se framåt. Ta reda på vad som går att utveckla och bestämma sig för vad det gäller att fokusera på. Sedan är det viktigt att sam­arbeta kring de mål som eleven sätter.
— Läraren kan inte bara säga att jag ska prata mer på lektionerna, förklarar Helena Olsson. Då säger jag: ställ mer frågor till mig då. Dra in mig i diskussionen. Hjälp till!

Även föräldrarna ska vara med i samarbetet. Men alla föräldrar kanske inte är lika bra på att hjälpa sina barn med skolarbetet.
— De behöver bara ge ­beröm, kanske läsa en uppsats, stötta lite, säger eleven Andreas Lennerhagen.
— Det är ganska svårt att skriva omdömen, säger Monica Seittu.
— Man behöver ett språk att hålla sig till, med standard­formuleringar, och samtidigt är det jätteviktigt att eleven känner att »det här handlar bara om mig«. Men om man gör så här på lektionstid får man mer engagerade elever.
— Vi håller på i 95 minuter och även om alla inte fullföljer punktlistan så har de i alla fall reflekterat. När de visar för mig att de har skrivit sina reflektioner får de gå. Och då får alla arbetet gjort.

FRÅGOR TILL ELEVEN

  • Utvärdera förra terminens mål. Uppnådde du dem? Om inte, varför? Skriv upp svaren i din IUP-bok.
  • Gå igenom dina senaste omdömen. Kontrollera om det är något du inte tycker stämmer. Skriv ner dina frågor. Kontakta de lärare som kan svara på frågorna och skriv ned svaren i din IUP-bok.
  • Titta på varje ämne för sig. Vilken av de förmågor du har i ämnet skulle du kunna utveckla just nu? Skriv ned den förmåga du väljer att fokusera på i varje ämne i IUP-boken.
  • Välj ut tre ämnen att satsa på den här terminen.
  • Svara på tre frågor för var och en av de tre förmågor du valt.
  • Vad kan jag göra för att nå mitt mål?
  • Vad kan berörd lärare göra för att hjälpa mig?
  • Vad kan mina vårdnads­havare göra för att hjälpa mig nå mitt mål?

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: