Läs senare

Omsorg laddat begrepp i förskolan

ForskningTrots att personal på förskolor ägnar mycket tid åt omsorg så är det ett laddat begrepp att prata om och att definiera. Det visar forskaren Mie Josefsons nya avhandling.

av Lenita Jällhage
05 feb 2018
05 feb 2018

Hur man talat om omsorg kontra utbildning i förskolan har varierat sedan läroplanen för förskolan kom år 1998. I slutet av 1990-talet sågs omsorg och lärande som två sidor av samma mynt där den ena var en förutsättning för den andra.

Mie Josefson.

– Sedan dess har det blivit ett allt större fokus på lärande och det är inte fullt lika naturligt att prata om omsorg längre trots att personalen i praktiken tar ett stort ansvar för omsorgen om barnen, säger Mie Josefson på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Hennes doktorsavhandling består av flera olika delar som belyser såväl utbildningspolitiska skeenden som kvalitativa intervjuer med förskollärare (i storstad) under två tidsperioder, 1993-1995 och 2004-2006. Hon konstaterar att det är något av en historisk forskning när det gäller intervjudelarna.

– I mina senare intervjuer tystnade förskollärarna när jag frågade om omsorgsbiten i yrket. När jag omdefinierade frågorna att handla om ansvar istället så kom de in på frågor som handlade om omsorgen, säger hon.

Mie Josefson har själv arbetat som förskollärare och är sedan 1990-talet lärare på förskollärarutbildningen. Hon tror att laddningen i ordet omsorg handlar om en rädsla att förlora status. Personalen inom förskolan har inte heller, till skillnad från sjuksköterskor, arbetat med att definiera vad omsorgsbegreppet handlar om för förskolan. Begreppet har inte kopplats till professionsutvecklingen trots att man arbetar med omsorg varje dag på Sveriges förskolor.

Mie Josefson hoppas kunna göra en uppföljande studie kring hur personalen nu mera ser på sitt uppdrag i yrket kopplat till omsorg och utbildning med intervjuer i en större del av landet.

Tror du att det omsorgsbegreppet är mindre laddat idag än i mitten av 2000-talet då du gjorde dina intervjuer?

– Ja, jag tror åtminstone att det finns en större medvetenhet om behovet att definiera vad som är omsorg och vad som är undervisning i förskolan. Inte minst för att förskolan ska kunna uppfylla både sitt omsorgsuppdrag och lärandeuppdrag utifrån den kommande reviderade läroplanen, säger Mie Josefson.

ur Lärarförbundets Magasin