Läs senare

Ont om tid för vuxenlärare

6 av 10 lärare inom sfi och komvux uppger att deras arbetsbelastning har ökat de senaste åren. Lika många hinner inte planera undervisningen. Det visar en undersökning från Lärarförbundet.

23 Jun 2014

Enligt undersökningen är det framförallt de administrativa arbetsuppgifterna som har ökat och som tar tid från planering och efterarbete av undervisningen. Varannan lärare inom sfi och komvux uppger också att de inte hinner fullgöra sitt arbete inom arbetstiden.

– Vuxenutbildningens lärare saknar möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Sverige är tillsammans med de nordiska grannländerna världsledande när det gäller vuxenutbildning. Det är en position vi inte får tappa, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

 

Undersökningens resultat i korthet:

  • 60 procent av lärarna på vuxenutbildningen upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren.
  • 70 procent svarar att andelen administration och dokumentation har ökat deras arbetsbelastning.
  • 60 procent har inte tillräcklig tid för att planera och efterarbeta undervisningen.
  • 50 procent av lärarna hinner inte fullgöra arbetet inom arbetstiden.

Källa: Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin