Läs senare

Oppositionen kritisk mot betygsförsök i årskurs 4

Först kom regeringen och oppositionen överens om att skolor ska få testa att ge betyg från fjärde klass.
Men nu tycker oppositionen att regeringen bryter överenskommelsen, genom hur försöket har utformats.

30 maj 2016

Alliansen och Sverigedemokraterna är först och främst kritiska mot regeringen eftersom de, menar de, inte har fått vara med och komma överens om hur försöksverksamheten med betyg i fyran ska genomföras mer konkret, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

– Vi är väldigt besvikna på att regeringen har gjort detta själv och på ett sätt som frångår den överenskommelse vi hade, säger Christer Nylander, Liberalernas talesperson i skolfrågor, till TT.

Dels är de kritiska mot att de som är med i försöket måste ha minst fyra skolenheter för att få vara med, vilket gör att mindre friskolor inte kan vara med.

Dels är de kritiska mot att när försöket ska utvärderas ska jämförelsen göras med skolor med estetiska lärprocesser, som sång och dans, i stället för med ordinarie skolor.

– Det kommer göra försöksverksamheten svår att utvärdera och dra slutsatser av. Och det här har vi inte alls diskuterat, säger Christer Nylander.

Till Ekot säger Gustaf Fridolin att de båda sidorna var överens om att man ska ha högst en fjärdedel av sina skolor med. Men Christer Nylander säger att det främst handlade om att hindra stora kommuner med många skolor att ta upp för många av försöksplatserna.

Vad gäller kritiken om jämförelse säger Fridolin till Ekot att eftersom skolorna i fråga inte är slumpvis utvalda – rektor och lärare måste själva vara sugna att testa – kan man inte få fram resultat som kan tillämpas på hela skolsystemet.

Alliansen vill nu att regeringen ändrar sig och kommer att påtala det.

– Gör de inte det så finns det ju en majoritet i riksdagen för betyg från årskurs fyra och då får väl den aktiveras igen, säger Christer Nylander.

Betyg i fjärde klass

  • Det var i februari 2015 som regeringen och Alliansen enades i frågan om betyg från fjärde klass.
  • Alliansen gick till val på förslaget om betyg från fjärde klass och sade att man skulle driva frågan i riksdagen.
  • Till slut blev det en kompromiss som går ut på en försöksverksamhet där max 100 skolor ska testa att ge betyg i fyran, med start hösten 2017.

ur Lärarförbundets Magasin