Läs senare

Ordförandebyte påverkar inte samarbete

Ordförandebytet i Lärarnas Riksförbund innebär ingenting för samarbetet mellan de två lärarförbunden. Den bedömningen gör Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, som inte tänker avgå.

01 feb 2013

Metta Fjelkner meddelade på tisdagen att hon avgår som ordförande för Lärarnas Riksförbund, LR, i maj. Hon valdes 2000. Enligt förbundets stadgar ska hon ersättas av förste vice ordföranden som är Bo Jansson.

– Metta Fjelkner har varit ordförande under lång tid när skolfrågan har vuxit i intensitet. Jag kan förstå att hon lämnar nu, för det är tufft att vara förbundsordförande, säger Eva-Lis Sirén.

Många lärare var arga och besvikna när lärarfacken tecknade löneavtalet i höstas. Vad har det haft för betydelse för Metta Fjelkners avgång?
– Vi har förstått att Lärarnas Riksförbund har haft en tuff intern debatt. Och som ordförande för ett förbund måste man i ett sådant läge ha full kraft.

Har hon inte full kraft menar du?
– Det sade jag inte, jag kan bara konstatera vad man måste ha.

Hur har det personliga samarbetet mellan dig och Metta Fjelkner fungerat?
– Vi har ju ett samverkansavtal mellan förbunden, som har gjort att vi har samverkat under den här tuffa avtalsrörelsen. Men det är klart att vi ibland har olika åsikter om vad som är bäst för landets lärare. Jag har varit ju varit väldigt tydlig med att jag ser stora fördelar att samla alla lärare i en organisation. Medan jag kan konstatera att Lärarnas Riksförbund föredrar en splittrad lärarkår.

Vad betyder det för samarbetet mellan förbunden att LR byter ordförande?
– Jag ser inte att det förändrar någonting. Efterträdaren Bo Jansson har under en lång tid varit en del av förbundsledningen som ju har drivit den här splittringslinjen.

Du har själv varit ordförande för Lärarförbundet sedan 2001. Får detta dig att fundera på att avgå?
– Nej, jag kan konstatera att jag har ett stort förtroende i Lärarförbundet. Jag tycker att detta är ett oerhört roligt uppdrag och jag jobbar kvar med full kraft till kongressen 2014. Minst, skulle jag vilja säga.

ur Lärarförbundets Magasin