Ingår i temat
Inför kongressen
Läs senare

Oro för ämnesrådens framtid

»Vem ska då bevaka våra frågor« undrar ordförande i nämnd

30 okt 2014
Skolformsnämnderna och ämnesråden ska inte längre vara stadgereglerade, föreslår förbundsstyrelsen. Ändringen väcker oro för rådens och nämndernas framtid.

I nuvarande stadgar står att det inom Lärarförbundet ska finnas skolformsnämnder och ämnesråd. Men enligt förbundsstyrelsens förslag till kongressen ska den skrivningen skrotas och ersättas med att det inom förbundet »finns referensorgan«.

— Det handlar om att öppna för en flexibilitet inför nya moderna arbetsformer i framtiden, så att vi inte blir för låsta vid dagens arbetsformer, säger Lärarförbundets kanslichef Sören Holm.

Kan detta leda till att en del av dagens skolformsnämnder och ämnesråd läggs ner?

— Det har alltid varit och kommer fortsättningsvis att vara förbundsstyrelsen som beslutar vilka organ som ska finnas. Och under åren har förbundsstyrelsen löpande gjort förändringar av råden och nämnderna.

— Drama, teater och dans har till exempel slagits ihop till ett ämnesråd.

Men bäddar inte stadgeförändringen för en större förändring?

— Det finns ingenting i förbundsstyrelsens diskussion som handlar om att vi ska ta bort eller lägga ner något organ, däremot finns det en tydlig diskussion om att vi behöver utveckla verksamheterna, säger Sören Holm.

Stadgeförändringen väcker olika reaktioner och många frågor bland ledande företrädare för skolformsnämnderna och ämnesråden.

— Ett dåligt förslag. Vi är rädda att vår skolformsnämnd kommer att försvinna, eftersom vuxenutbildningen är en så liten del av Lärarförbundet. Vem ska då bevaka vuxenutbildningsfrågorna? undrar Henrik Tällberg, ordförande i skolformsnämnden för vuxenutbildning.

— Jag tror att förbundet vill spara pengar genom att dra ner på antalet råd och nämnder. Men vi vet inte vad det här betyder, säger Brita Holmfrid, ordförande för skolformsnämnd specialpeda­gogik.

— Vi är positiva. Dagens system är gammalt och Lärarförbundet kan behöva agera mer flexibelt och lättfotat för att snabbt inhämta expertsynpunkter, säger Thorbjörn Johansson, ordförande i skolformsnämnd högskola.

Många rådgivande organ

  • Lärarförbundets har sju skolformsnämnder och 15 ämnesråd som är rådgivande organ till förbundsstyrelsen.
  • Skolformsnämnder finns inom dessa områden: Förskola. Grundskola, förskoleklass och fritidshem. Gymnasieskola. Högskola. Musik- och kulturskola. Specialpedagogik. Vuxenutbildning.
  • Ämnesråd finns för dessa ämnen: Bild och media. Drama, dans och teater. Flerspråkighet. Fritidspedagogik. Hushållsvetenskap. Idrott och hälsa. Lärarbibliotekarier. Matematik. Musik. Naturvetenskap och teknik. Slöjd. SO-ämnen. Språk. Studie- och yrkesvägledning. Svenska.
');

Alla artiklar i temat Inför kongressen (9)

ur Lärarförbundets Magasin