Läs senare

Östros: Naturligt byta chef för nya myndigheten

Utbildningsminister Thomas Östros har fullt förtroende för generaldirektör Mats Ekholm.
– Annars skulle jag inte ha bett honom bygga upp den nya myndigheten.

11 dec 2002

Thomas Östros säger att det är naturligt att byta generaldirektör för skolutvecklingsmyndigheten efter uppbyggnadsperioden.

– Det är naturligt eftersom Mats Ekholm har varit chef för den stora myndigheten Skolverket. Jag är tacksam för att han tar på sig att bygga upp en mycket mindre myndighet som den nya skolutvecklingsmyndigheten kommer att vara. Jag tycker att det sen är naturligt att vi hittar en chef som bygger den mindre myndigheten vidare.

Spelar det någon roll hur stor myndigheten har varit från början för vad som betraktas som naturligt?

– Det är en ganska ovanlig situation att vara chef för en stor myndighet som delas upp och sen bli chef för den mindre.

Det allra naturligaste vore väl att sitta förordnandet ut?

– Det tycker jag nog inte. Det här är något som han och jag är överens om och som jag är väldigt tacksam för att han har accepterat.

Omvärlden uppfattar det avbrutna chefskapet som en misstroendeförklaring från regeringens sida.

– Då är det jättebra att jag får chansen att säga att det inte handlar om misstroende. Jag räknar med att Mats Ekholm kommer att göra väldigt viktiga insatser framöver. Vi resonerar om vilka insatser han kan göra.

Det är känt att det finns kritik från departementets sida mot hur han har hanterat tillsynsfrågan.

– Det är skälet till att vi delar på myndigheten. Jag lägger stor vikt vid kvalitetsgranskning och det är svårt att bli en bra granskare om man har varit för djupt inne i utvecklingsarbetet. Det har varit Mats Ekholms uppgift att arbeta både med granskning och utveckling. Men jag har velat förändra uppgiften. Det finns ingen kritik mot Mats Ekholm i den meningen att han inte gjort sin uppgift.

Finns det kritik i någon annan mening?

– Jag är ganska övertygad om att de flesta som har haft med honom att göra känner respekt för hans arbetsinsats. För mig är det enkelt att säga att det är en mycket duktig generaldirektör. Det är en ovanlig situation med en myndighet som delas.

När fick han veta att han inte skulle sitta förordnandet ut på myndigheten?

– Jag brukar aldrig gå in på den här typen av relationer med utomstående. Det finns många relationer mellan en minister och generaldirektörer som inte syns utåt. Det är inte presskonferens varje gång vi för samtal.

Han säger att han inte fick reda på det förrän den 27 november?

– Jaha, jag tänker i alla fall inte gå in på de frågorna med dig. Jag tycker inte att det är lämpligt eftersom det rör enskilda personer.

När bestämde ni er?

– Vi har arbetat efter valet med att rekrytera ny ledning. Det viktiga var att inte rekrytera en ny generaldirektör före valet.

LÄS MER:


Nytt uppdrag med blandade känslor
Skolverkets generaldirektör Mats Ekholm fortsätter som chef för den nya skolutvecklingsmyndigheten år 2003 ut. 
– Jag är glad att man visar förtroende för min kunnighet när det gäller att bygga upp myndigheten. Samtidigt känner jag en besvikelse över att förtroendet inte sträcker sig längre.


Två herrar som inte går ihop
Förvåningen är stor på Skolverket över att nuvarande generaldirektören Mats Ekholm, inte får sitta tiden ut som chef för den nya skolutvecklingsmyndigheten.

ELISABET RUDHE

ur Lärarförbundets Magasin