Läs senare

Otrygg tillvaro för skuggdoktorander

31 aug 2005

Arbetskamrater som inte hälsar. En ständig oro för inkomsten. Utanförskap och otrygghet. Det kännetecknar vardagen för många av landets skuggdoktorander.
Högskoleverket uppmärksammar deras situation i en ny rapport

En skuggdoktorand bedriver forskarstudier utan att vara antagen till en forskarutbildning. Han eller hon hoppas på att så småningom bli en riktig doktorand. Begreppet uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Då infördes skärpta finansieringskrav för forskarutbildningen som innebär att en doktorands finansiering måste vara klar redan vid antagningen. Att tillåta skuggdoktorander är ett sätt för lärosätena att kringgå de skärpta reglerna.

Åtta skuggdoktorander, har djupintervjuats, 5 män och 3 kvinnor. Åldern varierar från 20 till 60 år. Flertalet är i 30-års åldern. Två av dem är födda i ett grannland och en kom till Sverige som asylsökande. Gemensamt för dem alla är att de drivs av ett brinnande intresse för sitt ämne. Ofta är det en handledare inom grundutbildningen som har öppnat bakdörren till forskarvärlden genom att erbjuda dem möjligheten att påbörja forskarutbildningen utan att vara antagna.

– Min förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetenheten om
skuggdoktorandernas situation och få till stånd en bred debatt om hur man kan lösa problemet, säger Högskoleverkets chef Sigbrit Franke i ett pressmeddelande.

Högskoleverket kommer att gå ut med en förfrågan till alla universitet och högskolor om vilka rutiner de har för att kontrollera och förhindra förekomsten av skuggdoktorander.

Läs rapporten

ur Lärarförbundets Magasin