Läs senare

Outbildade förskollärarassistenter väcker starka känslor

förskoleassistenterGöteborgs stad vill införa titeln förskoleassistenter för den outbildade personalen som arbetar på stadens förskolor. Lärarförbundets ordförande Andrea M Meling i Göteborg är starkt kritisk.
– Man kallar det för kompetensförsörjning när det handlar om personalförsörjning eller till och med en arbetsmarknadsåtgärd. Det kommer bara att skada förskolan i förlängningen, säger hon.

av Lenita Jällhage
29 nov 2019
29 nov 2019
Outbildade förskollärarassistenter väcker starka känslor
Andrea M Meling, ordförande i Lärarförbundet Göteborg, är kritisk till nya titeln förskoleassistenter.

Det ekonomiska läget i Göteborg är rejält ansträngt. Utbildningsområdena, där stadens förskolor finns, går minus med närmare 47 miljoner. På förskoleförvaltningen säger Ulf Högberg, ekonomichef, till GP, att det inte är riktigt så illa utan att förskolorna kommer att kompenseras för särskilt stöd och nyanlända.

– Det är ganska många enheter som har underskott och gör handlingsplaner för att man har en bemanning som inte stämmer överens med det antal barn man har. Det finns enheter inom varje utbildningsområde som går minus. Det är inget som varit okänt, vi har pratat öppet om detta med chefer och fackliga företrädare, säger han till GP.

Andrea M Meiling säger att det finns förskolechefer som tackat nej till förskollärare för att man inte har råd.

– Vi vet att förskollärare sökt tjänster som de inte fått på grund av ekonomin men att förskolechefer tvingas tackar nej till utbildade förskollärare det har vi inte stött på tidigare, säger hon.

Hon säger att vissa förskolor för tillfället har lite färre barn och att en del förskolor därför just nu har barngruppsstorlekar som man länge velat uppnå.

– Men de gruppstorlekarna har man nu inte råd med utan då måste man spara så det är ett moment 22 här. För att ha råd med personalen så måste de ha många barn i gruppen, säger hon.

För att följa Läroplanens mål, att ha en förskollärare på alla avdelningar, skulle det behövas 65 procent utbildade förskollärare i Göteborg men staden har 37 procent, enligt Skolverkets statistik.
Andrea M Meiling menar att det finns en fara i att ge dessa outbildade som arbetar på förskolorna en titel.

– Istället för att man tillfälligt säger att man har lite outbildad personal så riskerar man att de blir permanenta om man sätter en titel på dem. Det finns en risk att den gruppen växer och att vi sedan sitter där med en förskollärare på fyra avdelningar och en massa barnskötare och förskoleassistenter. Då byts förskollärarens roll från pedagogisk ledare till något helt annat, säger hon.

Hon är övertygad om att de nya förskoleassistenterna blir ett sätt för staden att spara pengar genom att anställa billig arbetskraft istället för att använda pengarna till barnskötare och förskollärare.

Politikerna ska fatta beslut om, förskoleförvaltningens förslag, den 12 december. Om det går igenom så innebär det att all outbildad personal ska kallas förskoleassistenter. De ska erbjudas en utbildning på 500 timmar. I första hand ska de arbeta med praktiskt arbete och assistera barnskötare och förskolepedagoger. Men även timanställda kommer alltså att få benämningen förskoleassistent trots att de inte gått utbildningen. De kommer dock inte kunna få en fast anställning utan att ha gått utbildningen.

Är det inte bättre att de outbildade får utbildning?
– Är förskoleförvaltningen till för att utbilda de som inte har utbildning istället för att anställa de som har utbildning? Är man till för att utbilda vuxna eller bedriva en pedagogisk verksamhet? Man får nog bestämma sig för vad man har för roll som förvaltning, säger Andrea M Meiling.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin