Läs senare

Ovärdiga brister i likvärdighet

av Örjan Björklund
23 mar 2017
23 mar 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Den svenska skolan må ha gjort ett litet positivt trendbrott i senaste Pisaunder­sökningen, men på en viktig och avgörande punkt fortsatte försämringen: likvärdigheten.

Det känner ni ju förstås redan till och troligen vet ni också att den statliga Skol­kommissionen inom kort lägger fram ett betänkande där den förväntas komma med förslag om hur denna allvarliga utveckling ska kunna stoppas och vändas.

För det måste den, därom är de flesta överens, verkar det som. Men vad man lägger in i begreppet likvärdighet kan skilja sig åt och olika sidor i debatten har skiftande syn på vad det faktiskt är.

Personligen har jag mycket svårt att se att likvärdighet handlar om något annat än att ge alla elever samma chanser att nå målen. Därför kräver ju ökad likvärdighet, lite paradoxalt, att resurserna fördelas på ett mer ”ojämlikt” sätt — mer till skolor och elever som behöver dem bäst, helt enkelt.

I det här numret kan du läsa om likvärdighet. Vår reporter Karin Lindgren dissekerar frågan om vad begreppet kan betyda och reder ut var skiljelinjerna i debatten går.

Vi uppmärksammar också en rapport från Brottsföre­byggande rådet. Rapporten visar att skolan är den plats där elever i årskurs 9 löper störst enskild risk att utsättas för vissa våldsbrott.

Att det finns brister i arbetet mot hot och våld i skolan visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Rapporten berättar att bullriga ljudmiljöer, ventilation som inte håller måttet och ohälsosam arbetsbelastning är legio.

Men verkligheten kan faktiskt vara ännu värre än så.

Att skolor av allt att döma anmäler brister i arbetsmiljön för sällan, framgår när Lärarnas tidning i detta nummer också har tittat på antalet så kallade 6-6a-anmälningar som kommit in sedan de nya ­arbetsmiljöföreskrifterna infördes för ungefär ett år sedan. Läs mer här.

Adam Jansson, projekt­ledare för Arbetsmiljöverkets skolinspektion, säger att skolan har ”oerhört lojala” medarbetare som står ut för länge med dålig arbetsmiljö.

En sådan missriktad ­lojalitet vinner i slutändan ingen på.

ur Lärarförbundets Magasin