Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Över 31 000 kronor i löneskillnad mellan förstelärare

LT granskarLönegapet bland förstelärarna är enormt. 31 486 kronor i månaden skiljer mellan bäst och sämst betalda.

av Lenita Jällhage
17 mar 2016
17 mar 2016

— Att det är så stora skillnader mellan förstelärarna är ­anmärkningsvärt, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Arbetsgivare och fack be­höver nu lokalt göra en översyn av löneskillnaderna för alla lärare så att det inte uppstår skevheter, anser hon.

Lärarnas tidning har använt Skolverkets lönedata från 2015 för att granska samtliga förstelärarlöner i landet. Granskningen visar att 12 förstelärare tjänar över 50 000 kronor i månaden. Av dem är fem män och sju kvinnor. Den högst betalda tjänar 59 000 kronor. Det är den välkände matematik- och NO-läraren Stavros Louca.

Skillnaden mellan Sveriges högst och lägst betalda förstelärare är 31 486 kronor vilket motsvarar mer än en ­genomsnittlig månadslön för en grundskollärare.

Den lägst betalda förste­läraren i vår granskning tjänar 27 514 kronor. Hen arbetar i en grundskola inom LOKS AB, ­Livets Ords kristna skol­koncern i Uppsala.

— Den lönen var ett special­fall. Annars ligger spannet i dag på 34 000 till 37 000 kronor för våra förstelärare, säger Magnus Westergård, skolchef för LOKS.

Sammanlagt tjänar ett 20-tal förstelärare, i både kommunala och fristående skolor, under 30 000 kronor.

Vår genomgång visar att löneskillnaderna i snitt är stora både mellan kommuner och mellan förstelärarna inom en och samma kommun.

Tittar man bara på de kommunala arbetsgivarna ligger de som betalar högst genomsnittslöner, med ett par undantag, i Stockholms län (se tabell). Allra bäst betalar Nacka med ett snitt på 41 698 kr i månaden.

— De högst betalda lärarna tjänar nu i paritet med rektorerna. Och det verkar ha blivit en ordentlig lönespridning. Det är en intressant utveckling men jag är inte säker på att hela lärarkollektivet tycker att detta är bra, säger Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting.

Lektorslöner

Karriärlärarreformen omfattar även lektorer.
  • 16 lektorer tjänar över 50 000 kronor i månaden.
  • Den högst betalda tjänar 57 800 kronor.
  • Den lägst betalda tjänar 38 500 kronor.

De kommuner som betalar lägst är spridda över landet. Allra lägst snittlön får förstelärarna i Forshaga: 33 596 kronor i månaden. Bland de 20 kommuner som betalar lägst ligger närmare hälften i Värmlands län, Kalmar län och Gävleborgs län.

Störst lönespridning bland förstelärarna har Göteborgs kommun. Där skiljer det nästan 20 000 kronor mellan lägsta och högsta lön. Minst lönepridning har Bergs kommun med 3 692 kronor.

Anser utbildningsminister Gustav Fridolin att löne­skillnaderna mellan förste­lärarna är rimliga?

— Du ställer en fråga som såväl fack som arbetsgivare vaktar noga. Som minister ska jag inte uttala mig om lönenivåer, säger Gustav Fridolin (MP).

ur Lärarförbundets Magasin