Läs senare

Överlägset flest avhopp bland lärarstudenter

LärarutbildningenMer än var tredje student på ämneslärarprogrammet och mer än var fjärde grundlärarstudent hoppar av utbildningen under de första två åren.
– Lärosätena måste tänka igenom sin pedagogik om de ska behålla studenter med låga betyg från gymnasiet, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

av Karin Lindgren
13 okt 2017
13 okt 2017

Avhoppsfrekvens per yrkesexamenprogram i procent (%)

Den nya rapporten heter ”Tidiga avhopp från högskolan” och analyserar genomströmningen på de tio största yrkesexamensprogrammen.

Så illa som ämneslärarprogrammet (35 procent avhopp) och grundlärarprogrammet (26 procent) är det inte någon annanstans, enligt UKÄ. Av de blivande läkarna är det bara 8 procent som hoppar av de första fyra terminerna.

– Många lärarstudenter har låga betyg och framför allt ämneslärarutbildningen är lång och teoretiskt krävande. Studenterna är kanske inte beredda på det, det blir lite för svårt helt enkelt, säger Sofia Berlin Kolm.

Hon tror att landets lärosäten kan göra mer för att hjälpa lärarstudenter med låga förkunskaper. Kanske kan man ha introduktionskurser, undvika att lägga svåra ämnesdelar i början av utbildningen och i stället öka studenternas motivation med kurser i didaktik.

Det är generellt sett en större andel studenter med utländsk bakgrund som hoppar av utbildningarna, med undantag av läkar- och juristprogrammen. På lärarprogrammen är skillnaden i avhoppsfrekvens mellan studenter med svensk respektive utländsk bakgrund störst.

– Beror det på kulturen på lärarutbildningen? Använder man en pedagogik som passar studenter med svensk bakgrund bättre? Även detta är något lärosätena bör fundera på, säger Sofia Berlin Kolm.

Rapporten innehåller också en genomgång av hur många studenter som är kvar i utbildningarna termin 6. Spännvidden är stor överlag mellan samma program vid olika lärosäten. Ett exempel: Av de som började ämneslärarprogrammet hösten 2012 varierade andelen ”stannare” mellan 78 procent på Luleå tekniska universitet och 29 procent på Mälardalens högskola.

– Vi har inte gått in på vad det beror på men det tyder på att det går att påverka genomströmningen. Vi hoppas nu att universitet och högskolor ska använda rapporten och lära av varandra för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm.

Det räcker inte att öka antalet platser på en utbildning som lärarutbildningen, enligt henne. Det måste kopplas ihop med andra åtgärder och mer resurser.

– När vi sagt till studenterna att de är behöriga kan vi inte lämna dem utan stöd när de kommer in.

Mer ur rapporten

  • 46 procent av nybörjarna på ämneslärarutbildningen, 33 procent på grundlärarutbildningen och 31 på förskollärarutbildningen hade ett snittbetyg på 15 eller mer från gymnasiet. På läkarutbildningen var andelen 92 procent.
  • Kopplingen mellan låga gymnasiebetyg och tidiga avhopp är stark på alla de undersökta yrkesprogrammen, utom det till socionom.
  • Studenternas socioekonomiska bakgrund tycks inte påverka avhoppen. Rapportens slutkläm är därför att det är meningsfullt att rekrytera studenter från studieovana miljöer. Så länge de har goda förkunskaper kommer de inte att hoppa av.
  • Läs hela rapporten här (pdf).

Ämneslärarexamen för nybörjare ht12 (andel i % som är kvar)

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: