Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Övningsskolor lyft för lärarstudenter – men orosmoln finns

LärarutbildningenÖvningsskolor är ett tydligt lyft för både studenter och handledare på de utvalda skolorna, visar en utvärdering. Samtidigt finns en oro för hur skolor som blir utan studenter påverkas.
– Det finns kommuner som är bekymrade för hur de ska vara attraktiva för studenter framöver, säger Heléne Fröborg på Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

av Lisa Blohm
15 dec 2017
15 dec 2017
Heléne Fröborg.

Studenter vid 15 lärosäten kan göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en övningsskola eller övningsförskola. Nu har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gjort en första utvärdering av försöket med övningsskolor – och bilden är positiv.

– Det är otvetydigt så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte studenter emellan, handledare emellan, men också mellan handledare och studenter på en övningsskola är värdefullt. Studenterna känner trygghet när de är flera, och inspireras av att de många gånger samtalar med studenter från andra lärarutbildningar, säger Heléne Fröborg, utredare på UKÄ.

Ett exempel är att studenter på en del övningsskolor planerar och genomför undervisning ihop. UKÄ ser också positiva effekter för handledarna och att det kollegiala lärandet gynnas.

– De känner att deras handledaruppdrag blir lite upplyft. Det fokuseras mer på att uppdraget kräver en del och det blir ännu bättre när man kan diskutera det med kollegor, säger Heléne Fröborg.

På de övningsskolor där det fanns en särskild VFU-ansvarig gjorde det enligt utvärderingen mycket för kvaliteten i samverkan med lärosätet.

Matilda Gustafsson.

Lärarförbundet Students ordförande Matilda Gustafsson är mycket nöjd med vad koncentrationen till övningsskolor har medfört.

– Samverkan verkar ha stärkts och det verkar som om både lärosäte, huvudman och övningsskola velat vara delaktiga i att utbilda framtidens lärare. Det är jätteviktigt. När jag pratar med medlemmar om VFU, är det ofta där man kommit fram att det har brustit, säger Matilda Gustafsson.

Det enda negativa hon har hört om just övningsskolor från studenthåll handlar om när lärare känt sig tvingade att bli handledare.

– Där har jag förstått att studenter har hamnat i kläm, om det finns lärare som egentligen inte har brunnit för att vara handledare.

UKÄ tror ändå att försöket också har en baksida. Med en koncentration till övningsskolor blir fler andra skolor och förskolor utan studenter, som kanske hade kunnat lockas tillbaka efter examen.

– Det finns kommuner som är bekymrade för hur de ska vara attraktiva för studenter framöver, säger Heléne Fröborg.

Hon berättar att UKÄ har funderat mycket på det här och säger att utbildningsdepartementet nu har underlag att diskutera vidare.

Matilda Gustafsson på Lärarförbundet Student är tydlig med att de positiva effekterna väger tyngst och vill att övningsskolorna permanentas, men tror ändå att man måste fundera på formerna.

– Man måste fundera på hur man gör rent geografiskt så att inte alla övningsskolor hamnar i storstäder eller på orter med en högskola, utan att fler kommuner får ta del av det.

Heléne Fröborg anser att lärosätena måste komma på ett sätt att sprida goda erfarenheter, för att komma alla skolor till del.

– Man kan till exempel använda länkar för kompetensutveckling från lärosätets håll, eller sprida seminarieverksamhet från övningsskolan i en region till andra satellitskolor, säger hon.

Även Stockholms universitet har utvärderat

  • Försöket med övningsskolor och övningsförskolor inleddes 2014 och ska pågå i fem år. På dessa skolor ska både studenter och utbildade handledare vara fler än annars.
  • UKÄ har utvärderat verksamheten genom intervjuer, enkäter och en särskild grupp med bedömare. I rapporten från UKÄ, 2017:13, kallas både förskolor och skolor för övningsskolor. Hur många dessa är vet man inte, men en grov uppskattning från UKÄ är 1.000 stycken.
  • Läs rapporten här (pdf)
  • Stockholms universitet startade sin försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor i liten skala redan 2010, tillsammans med Stockholm och kranskommunerna. Försöket utökades 2012 och avslutades 2016. Lärarnas tidning har skrivit om utvärderingen som gjordes av försöket här: Bra men ohållbart med övningsskolor för alla 

 

ur Lärarförbundets Magasin