Läs senare

Parter protesterar mot statlig pekpinne

ArbetsrättRegeringen uppmanar fack och arbetsgivare att enas om en uppmjukad arbetsrätt – annars griper politikerna in. Lärarförbundet och SKL svarar att staten ska hålla fingrarna borta.

av Daniel Persson
07 feb 2019
07 feb 2019
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

Arbetsrätten ska ”moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad” för att bli mer flexibel. Det står i januariavtalet som regeringen slutit med Centern och Liberalerna.

Samarbetspartierna vill att fack och arbetsgivare själva ska komma överens om hur det ska gå till men om det inte går ska förslagen i en kommande utredning genomföras.

Lärarförbundet gillar inte att staten ”beställer” överenskommelser av parterna under hot om egna ingrepp.

— Det är illavarslande att man ger sig in och vill röra runt i en så känslig fråga som balansen i arbetsrätten. Det riskerar bara att låsa diskussioner som pågår, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

Ulf Olsson, SKL.

Det mest konkreta i januariavtalets punkt om arbetsrätten är att lagen om anställningsskydd, LAS, ska förändras till 2021 genom ”tydligt utökade” undantag från turordningsreglerna. Arbetsgivare ska få större frihet att välja ut anställda att behålla vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Den delen av lagen är inte en fråga som påverkar lärare i någon större omfattning — särskilt inte just nu när lärare är ett bristyrke som till stor del utövas i kommunal sektor i en högkonjunktur.

— Det de föreslår är i första hand hämtat från en diskussion som förs i privat sektor, om hur många undantagsmöjligheter man ska ha i ett litet företag. Om det får en negativ konsekvens eller inte för våra medlemmar beror på utformningen. Det är ett enda stort ”det beror på” just nu, säger Mathias Åström.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, skrev under ett nytt avtal med lärarfacken i höstas, efter en lång låsning om just turordningsreglerna.

Chefsförhandlaren Ulf Olsson vill fortfarande få till en del ändringar på det området, men han förordar att det ska ske genom överenskommelser med facken.

Stefan Koskinen, Almega.

— Den svenska modellen ska värnas. Den har tjänat arbetsmarknaden väl och man ska vara väldigt försiktig med ingrepp. Det är olyckligt om staten ska lägga sig i, säger Ulf Olsson.

Den privata skolsektorn är mer positiv. Almega Tjänsteföretagen, som förhandlar kollektivavtal för friskolornas räkning, vill ha regler som gör det lättare att sparka den som misskött sig på jobbet och att arbetsgivaren ska få bestämma mer om vilken personal som ska vara fredad vid nedskärningar.

Stefan Koskinen är förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen och han tycker tvärtemot Lärarförbundet och SKL att det är bra att politikerna pekar ut riktningen på arbetsmarknaden och lägger tyngd bakom uppmaningen.

– Det här sätter tryck på oss parter att träffa en överenskommelse och se över de här frågorna, säger han.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin