Läs senare

Partierna har svårt att nå ut till lärarna

Fyra av tio lärare är osäkra på vilket parti i riksdagen som bäst företräder deras intressen. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.

05 Feb 2014

Ju närmare valdagen, desto fler politiska utspel kommer det om skolan. Men de som berörs mest av politikernas vallöften — lärarna — verkar ha tröttnat på utspelen.

Nästan hälften av de drygt 1 000 lärare som tillfrågats i en ny Skop-undersökning är osäkra på vilket parti som ­driver bäst skolpolitik.

— Min reflektion är att det är ganska otydligt i skoldebatten vilka de olika alternativen är som man har att ta ställning till, säger Maria Jarl, stats­vetare, som forskar om skolfrågor på Göteborgs universitet.

— Folk­partiet har ägt den här frågan i flera år nu och oppo­sitionen har inte riktigt lyckats formera något alternativ.

Hon anser att oppositions­partierna, och då främst Socialdemokraterna, har närmat sig regeringens politik och deras sakfrågor. Den mer visionära eller idébaserade diskussionen om olika typer av skolor eller skolsystem har inte förts fram på ett tydligt sätt i debatten, tycker hon.

— Väljarna har inte en bild av att vi har två alternativa skolsystem. Och därför kan det vara svårt att ta ställning till vilket parti som bäst före­träder de egna intressena, tror Maria Jarl.

Däremot märks tydligt att alla partier, även inom regeringen, försöker profilera sig i skolfrågan, konstaterar hon. Man ­låter inte Folkpartiet domi­ne­ra frågan längre.

Moderaternas skolpolitiker Tomas Tobé klargjorde ny­ligen att ett förstatligande av skolan, en av utbildningsminister Jan Björklunds (FP) hjärtefrågor, inte är aktuell för regeringen.

Bland regeringspartierna har Folkpartiet en klar dominans i Skop-undersökningen. Regeringens största parti, Mode­raterna, verkar ha klara problem att nå fram till lärar­na. Endast 3 procent i under­sökningen sätter partiet främst.

— Jag tror att många menar att vi inte haft åsikter och tagit ansvar för skolfrågorna. Men vi står bakom bland annat karriärtjänster, minskad admi­nistration och satsningar på fortbildning för lärarna, säger Tomas Tobé.

Av oppositionen sticker framför­ allt Miljöpartiet ut i undersökningen.

Partiet har tagit hjälp av lära­re i sitt utvecklings­arbete av skolpolitiken och har också profilerat sig i frågor som arbets­miljö, lön och bemanning på skolor. MP vill framstå som ett parti som värnar om skolan. Och det verkar ha betalat sig.

I Skops undersökning har Miljöpartiet näst störst förtroende bland lärarna vid sidan om Social­demokraterna.

— Kanske beror det på att vi har gjort ett ordentligt utvecklingsarbete av vår skolpolitik. Det har annars varit mycket Följa John i skol­debatten, anser Gustav Fridolin (MP).

— Inget parti har riktigt lyckats att lyfta fram skill­naderna i sakfrågorna ­mellan partierna och blocken. Så ­tyvärr blir jag inte förvånad över att så många är osäkra.

Så gjorde vi

Opinionsundersökningsföretaget Skop har intervjuat 1 036 grundskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet.

Frågan löd: Vilket riksdags­parti tycker du bäst företräder skolans och lärarnas intressen? 

 

ur Lärarförbundets Magasin