Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Partierna om hur de nya eleverna ska nå målen

Lärarnas tidning har frågat riksdagspartierna vad de anser är viktigast för att fler nyanlända elever ska klara kunskapsmålen i skolan.

12 maj 2016

Foto: Melker Dahlstrand

Flera av partierna vill satsa på lärare i svenska som andraspråk (sva). Regeringen har avsatt 40 miljoner i vårpropositionen för att möjliggöra fler behöriga lärare inom sfi och svenska som andraspråk. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det sammanlagt 140 miljoner kronor för ändamålet under 2016.
Moderaterna arbetar för att sva ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen. Centern önskar skapa fler förstelärartjänster för sva-lärare. Krist­demokraterna vill utbilda 3 000 nya sva-lärare men även 6 000 fler speciallärare.

Vad modersmålslärarens roll ska vara råder delade meningar om. Ulrika Carlsson (C) vill se försök med fler tvåspråkiga klasser i Sverige enligt förlagor i Malmö och Botkyrka. Där har man bedrivit parallell undervisning på barnens ­modersmål och svenska för att stärka elevernas svenska.

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att kommuner satsar på både modersmål och studiehandledning på modersmål.

SD vill helt avskaffa den vanliga modersmålsundervisningen och starta särskilda förberedelseskolor för nyanlända elever. Dessa skolor ska ha en egen läroplan precis som same­skolan har i dag. I dem ska modersmålslärare arbeta parallellt med lärare i övriga ämnen.

Regeringspartierna vill fortsätta stärka läraryrkets attraktivitet genom höjda lärarlöner och kompetensutveckling.

De skolpolitiska talespersonerna Jabar Amin (MP) och Lena Hallengren (S) anser också att kartläggningarna av de nyanländas förkunskaper måste blir bättre på skolorna.

— Elever måste få undervisning på rätt nivå, därför är det viktigt att skolorna använder Skolverkets kartläggnings­material, säger Lena Hallengren.

Även Camilla Waltersson Grönvall (M) önskar tydligare kunskapskontroller när en elev ska gå från förberedelseklass till ordinarie klass.

Samtliga allianspartier vill också ge rektorerna mer makt att prioritera om i timplanen utifrån individuella behov, så att nyanlända ska kunna koncentrera sig på färre ämnen.

Christer Nylander (L) vill ge nyanlända mer tid i skolan genom att halvera deras ­sommarlov och förlänga skolplikten upp till 20 år.

Daniel Riazat (V) anser att man först måste säkerställa att de nyanlända får den undervisningstid de har rätt till i dag, vilket inte är fallet, hävdar han. 

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin