Läs senare

Pedagogiken i skymundan på förskolor

Den pedagogiska delen hamnar alltför ofta i skymundan på landets förskolor. Det visar en granskning från Skolinspektionen.
– Ofta prioriteras de yngre barnens behov av omsorg på bekostnad av alla barns rätt till utveckling och lärande, säger undervisningsråd Veronica Bonivart Säfström på Skolinspektionen.

14 jun 2011

Kvalitetsgranskningen, som omfattar 16 förskolor i åtta kommuner, visar att mycket av lärandet av till exempel språk och matematik sker ogenomtänkt och oreflekterat. Enligt Skolinspektionen beskriver pedagogerna bara vad de gör i verksamheten, men de berättar inte vad de har för syfte med aktiviteterna eller hur dessa stämmer överens med målen i läroplanen.

Många förskolor är dåliga på att dokumentera enskilda barns utveckling och nya kunskapssteg. Några förskolor är så rädda att dokumentationen ska leda till betygsliknande bedömningar att de inte dokumenterar något alls. Skolinspektionen påpekar att det då blir svårt för pedagogerna att utvärdera verksamheten och att veta vad barnen egentligen lär sig.
 

ur Lärarförbundets Magasin