Läs senare

Pedagogikprofessor fälld för oredlighet

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, fälls för vetenskaplig oredlighet i samband med sin forskning. Detta har högskolan beslutat efter en anmälan.

11 feb 2014

Tomas Kroksmark bedöms ha agerat ”vetenskapligt oredligt” genom att uppge att en av hans artiklar varit granskad av utomstående forskare trots att den inte varit det.

Bakgrunden är Tomas Kroksmarks artikel ”Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik”, publicerad i Didaktisk tidskrift den 7 augusti 2012.

Jonas Linderoth,spelforskare och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, gick i polemik mot Tomas Kroksmark och hävdade att studien bygger på ett ”tankefel” (se länkar).

– Det som fick mig att reagera är att en person som Tomas Kroksmark, med stort medialt genomslag och med titelns rätt, kan publicera en artikel som förbiser all tidigare forskning på området – i en tidskrift han själv var redaktör och ansvarig utgivare för, säger Jonas Linderoth.

Två månader efter publiceringen byter Tomas Kroksmark ut artikeln mot en ny version, med delvis nya resultat, utan att det framgick att den redan varit publicerad.

– Jag fick anledning att gå tillbaka till artikeln och såg då att det inte var samma version, flera ändringar hade gjorts. Görs det ändringar i en vetenskaplig artikel så måste denna granskas igen, säger Jonas Linderoth.

Det visade sig dock att artikeln inte hade granskats alls.

Den 5 mars 2013 dyker det upp en rättelse på sajten, med länkar till både version ett och version två. Båda länkarna visar sig dock gå till samma version – version tre.

Högskolan i Jönköping som efter en anmälan startade en egen utredning i ärendet, fäller nu Tomas Kroksmark för vetenskaplig oredlighet, efter en granskning genomförd av tre externa sakkunniga forskare. Oredlighetsnämnden slår fast att han visat ”grov oaktsamhet” i fråga om publiceringen av de tre olika versionerna. Den konstaterar dessutom att någon vetenskaplig granskning av artikeln aldrig gjorts, trots att Tomas Kroksmark uppgett detta.

Tomas Kroksmark själv menar att det handlar om slarv från hans sida och att saken har blivit alldeles för uppförstorad.

– Jag har inte fuskat genom att knycka från andra forskare, kopiera eller ändra resultat. Jag har publicerat samma text tre gånger, som inte varit fackgranskad trots att jag sagt så. Men om det ligger tre texter samtidigt på nätet, med samma rubrik men med delvis olika innehåll, förstår nog de flesta att något gått väldigt fel.

Han anser att han blivit för hårt dömd för något som uppenbarligen inte handlar om fusk.

– Jag känner mig faktiskt rätt tilltufsad av det här. Det verkar finnas krafter utanför högskolan som fått blodsmak i munnen och gärna vill se mig uthängd. Men jag är inte bitter eller revanschlysten. Jag vet vad jag har gjort. Det är fel, men ingen stor sak.

Att det skulle vara uppförstorat håller dock inte Jonas Linderoth med om. Han är snarare förvånad över att saken inte fått större uppmärksamhet.

– Jag trodde att övriga skribenter i Didaktisk tidskrift skulle reagera, men det har varit helt tyst. Detta undergräver förtroendet för hela forskarsamhället. En person som dessutom så tydligt betonar en skola på vetenskaplig grund borde förlora all form av trovärdighet efter ett sådant här avslöjande, säger Jonas Linderoth.

Med hänsyn till att Didaktisk tidskrift har lagts ned och att det inte anses finnas någon risk för ”fortsatt oredlighet”, kommer utslaget inte att leda till några sanktioner mot Tomas Kroksmark.

Tomas Kroksmark och Didaktisk tidskrift

  • Tomas Kroksmark har tidigare suttit i redaktionsrådet för Pedagogiska magasinet och varit ledamot i Lärarförbundets forskningsråd.
  • Han var fram till i höstas redaktör och ansvarig utgivare för Didaktisk tidskrift, då tidningen lades ned.
  • I redaktionsrådet för Didaktisk tidskrift har många mycket kända forskare inom det pedagogiska fältet från hela Norden suttit med som sakkunniga, bland andra pedagogikprofessorerna Tomas Englund, Ingrid Pramling, Mikael Alexandersson och Staffan Selander.

Vetenskaplig oredlighet

  • ”Begreppet kan definieras på flera sätt. I snäv mening avses uppenbara övertramp som gäller stöld av andras idéer och data, förfalskning och frisering av data och plagiat av andras texter. I vidare mening räknas också andra former av klandervärt beteende hit, som oredlighet mot bidragsgivare, överdrifter om egna meriter vid ansökningar, publikation av samma undersökning i många sammanhang osv.”
Ur: ”God forskningssed”, Vetenskapsrådet, 2011

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin