Läs senare

Pedagogisk utmaning att träna unga i förändringsarbete

14 feb 2020
Hållbar utveckling kan inte reduceras till ett enstaka ämne – det krävs förändring i alla ämnen, skriver debattörerna.

Hållbar utveckling illustreras med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där mål 4:7 handlar om lärande för hållbar utveckling. Den debatt som förts i Lärarnas tidning om utbildningens roll i arbetet med hållbar utveckling är välkommen. Johanna Rangartz, VD för Håll Sverige Rent, vill se hållbar utveckling på schemat. Elina Larsson från Stockholms universitet anser att Hem och konsumentkunskap redan har greppat hållbar konsumtion men behöver fler undervisningstimmar för att kunna bredda innehållet.

Vi vet att våra samhällens utveckling måste ske inom gränserna för vad planetens ekosystemen tål. Det innebär nya synsätt och radikalt förändrade spelregler. Som lärare gäller det inte bara att berätta detta utan främst att ge sina elever verktyg att bejaka och aktivt delta i de nödvändiga förändringar som vi har framför oss. Hållbar utveckling berör hela livet och hela samhället och kan inte reduceras till ett enstaka ämne inom utbildningen.

OM DEBATTÖREN

Gitte Jutvik Guterstam

 

Germund Sellgren

Före detta lärare, lärarfortbildare och projektledare på WWF. Nu engagerade i samhällsutveckling inom olika organisationer.

Dagens läroplaner och kursplaner ger utrymme för lärande för hållbar utveckling. Organisationer och myndigheter erbjuder mängder av pedagogiskt bearbetat material som hjälp att processa frågorna i klassrummet. Bra! Men det är en pedagogisk utmaning att träna unga i förändringsarbete, ett entreprenöriellt tänkande, men med hållbar utveckling som produkt. Sådan undervisning har svårt att passa in i dagens skolstruktur och omgivningens förväntningar.

Visst pågår det många intressanta arbeten väl värda att spridas. Men vad saknas för att fler elever ska nås av undervisning som passar hållbar utveckling? Det ska Skolinspektionen ta reda på då de nu besöker 30 skolor. Rapporten ska vara klar under hösten. Vi tror vi vet vad som saknas och vad Skolinspektionen kommer belysa som områden att förbättra.

  1. Huvudmän och skolledare måste ge förutsättningar att säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling
  2. Lärarutbildningen ska ge lärare didaktiska verktyg och den träning som behövs för undervisning för hållbar utveckling.
  3. Fortbildning och handledning: Skolledare behöver veta hur hållbar utveckling inkluderas i skolans kvalitetsarbete. Lärare behöver utveckla ämnesövergripande arbetslagsarbeten.
  4. Undervisningen ska vara en del i samhällets arbete för hållbar utveckling. Förvaltningar, företag, organisationer bör uppmuntras att samverka med skolor.

För detta behöver skolpolitiken ge tydliga uppdrag till berörda parter. För detta behöver politiker – och alla andra, se skolan som en viktig aktör i arbetet för ett gott liv inom gränserna för vad Moder Jord tål.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin