Läs senare

Pedagogiska lärarpris i Umeå och Lund

Både Umeås och Lunds universitet uppskattar sina lärare med pedagogiska pris.

11 Apr 2011

I år går Umeå universitets humanistiska fakultetetspris till Svante Norrheim, professor i historia vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Priset motiveras med att han alltid visar respekt för den enskilda individen, står i ständig dialog med omgivningen och har förmåga att ingjuta självförtroende och engagemang. Priset är 20 000 kronor och delas ut 28 maj. Lärare och studenter har kunnat nominerat pristagare som utsetts av dekanus, prodekanus och en studentrepresentant.

Pedagogiskt pris delas även ut av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet till Thomas Pettersson, universitetslektor i ekonomisk historia. Han får 30 000 kronor för sin förmåga att ”synliggöra behovet av pedagogisk utveckling och samarbete”.

I Lund har lektor Elin Bommenel vid institutionen för Service Management fått universitets pedagogiska pris för framstående instatser i undervisningen med motiveringen: ”Elin Bommenel är en starkt drivande kraft när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete och den pedagogiska diskussionen om hur man kan stödja studenternas eget lärande och lärares ledarskap i denna process.”

Studenternas pedagogiska pris i Lund gavs till professor Susan Paulson vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och till docent David Gisselsson Nord vid Institutionen för laboratoriemedicin. Lunds universitets studentkår, LUS, motiverade valet med att de båda visat ett "föredömligt innovativt undervisningstillvägagångssätt med god forskningsanknytning, något som vi anser bör lyftas fram och premieras".

ur Lärarförbundets Magasin