Läs senare

Pedagogiska Magasinet jubilerade

Mer resurser till utbildningsvetenskaplig forskning. Det var de fyra politikerna, oavsett kulör, ense om vid en paneldebatt i samband med Pedagogiska magasinets tioårsjubileum i Lärarnas hus i Stockholm den 16 februari.

20 Feb 2006

– Jag önskar att akademin bättre kunde lyfta fram utbildningsvetenskapen, men den typen av forskning får bara frimärkspengar, sade till exempel Jan Björkman, ordförande i utbildningsutskottet.

Han uppmanade forskare på läraryrkets område att inte bara söka pengar från den Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, utan också från rådets övriga forskningspengar till högskolor och universitet.

– I Jönköping lägger näringslivet ner mer pengar på att få fram den ideala mjölkförpackningen än vad som satsas på den samlade forskningen i skolan, konstaterade Henning Johansson, VD och professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Daniel Kallós, professor emeritus vid Umeå universitet, var en av talarna vid tioårsjubiléet. Han uttryckte sin tillfredsställelse över den nya Lärarutbildningen.

– I allt väsentligt är det ett stort och viktigt steg framåt. Men skillnaden mellan lärosätena är alltför stor och det behövs en ordentlig utvärdering av reformen, konstaterade han, och ville se något mer genomgripande än Högskoleverkets knappt ett år gamla utvärdering.

Paneldeltagare bland politikerna var förutom Jan Björkman (s), Britt-Marie Danestig (v), utskottets förste vice ordförande, Ulf Nilsson (fp), utskottets andre vice ordförande och ledamoten Inger Davidson (kd).

De fyra fick besvara frågor från forskare både i panelen och bland deltagarna.

Vid jubileet presenterades också en ny debattbok i Pedagogiska magasinets skriftserie. Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan är skriven av tidningens chefredaktör Lena Fejan Ljunghill och Sten Svensson, chefredaktör på Lärarnas tidning.

De båda författarna beskriver hur skolan snabbt har blivit alltmer segregerad utan att det egentligen har förts någon livlig ideologisk debatt.

Hur politikerna ser på segregationen var också debattledaren Lena Fejan Ljunghills första fråga till panelen.

Ingen av de båda borgerliga politikerna ville skylla den ökade segregationen på valfriheten. Ulf Nilsson hänvisade till kommunaliseringen och Inger Davidson konstaterade:

– Segregationen ligger utanför skolan; det handlar snarare om bostadspolitik, arbetslöshet och flyktingpolitik.

Inte heller Jan Björkman ville skylla segregationen på valfriheten och det ökande antalet friskolor.

– Det beror mer på att skolan har utsatts för hårda besparingar.

Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, var kritisk mot det aviserade slopandet av den nationella timplanen. Hennes egen och andras forskning visar att ett slopande av timplanen bland annat hotar den nationella likvärdigheten. Hon ville veta hur politikerna ställer sig till att slopa den nationella timplanen.

Jan Björkman deklarerade att han ändrat uppfattning.

– Jag är inte längre säker att skolan är mogen göra sig av med tidsstyrning. Det har visat sig att många kommuner inte har koll på timplanen.

Både Ulf Nilsson och Inger Davidson svarade att de vill ha bort timplanen, men på sikt.

Den första mars går Lena Fejan Ljunghill i avtalspension. Ny chefredaktör för Pedagogiska Magasinet blir Leif Mathiasson, idag journalist på tidningen.

Ingela Ösgård

ur Lärarförbundets Magasin