Läs senare

Pedagogiska pris i Umeå

23 Apr 2008

Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet har delat ut årets pedagogiska pris till universitetslektor Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen. Han tilldelas priset för sin skicklighet och sitt engagemang i grundutbildningen på såväl organisations-, som grupp- och individnivå.

Humanistiska fakultetens pedagogpris går till etnologen  Anna Sofia Lundgren.  Hon får priset för sin "genomtänkta pedagogiska grundsyn där hon utgår från dels sina erfarenheter som  student, dels från modern pedagogisk forskning. Hon har också intresserat sig  för skolans värld  i ett forskningsprojekt där hon tillsammans med andra forskare undersökt  heteronormers betydelse för  bl a  läraryrket.

Prissummorna är på 25.000 kronor för Niklas Eklund och 20.000 kronor för Anna Sofia Lundgren

ur Lärarförbundets Magasin