Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Pedagogiska tanken viktigast

Forskare varnar för övertro på IT-kurser.

30 nov 2011

Det avgörande för om en satsning på var sin dator till alla elever ska lyckas är att det finns pedagogiska mål med projektet. Det säger Martin Tallvid, doktorand vid Göteborgs universitet, som forskar på Falkenbergs en-till-en-satsning.

Han har ringat in några faktorer som måste fungera för att en sådan satsning ska leda till pedagogisk utveckling:

  • För det första måste det finnas en skolledning som förmår driva projektet på ett målmedvetet sätt. Risken är annars att det blir upp till varje lärare att själv försöka så gott det går. Och att ensam utveckla arbetet med datorn pedagogiskt är svårt.
  • För det andra krävs flera år av konkret praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som läraren gör tillsammans med andra lärare och elever på skolan. Det kan till exempel handla om att eleverna lär sig att chatta med elever i andra länder i realtid.

Enligt Martin Tallvid är det dumt att förlita sig på att kurser kan ge lärarna en tillräcklig kompetens.

— I stället behöver lärarna handledning på plats i var-dagen.

Om kommunerna nöjer sig med att utan större eftertanke dela ut datorer är han rädd för att det kommer ett bakslag. Det kan till exempel handla om att lärare får en negativ attityd så att den pedagogiska utvecklingen helt uteblir.

— Många är rädda för att datorn gör att eleverna lättare distraheras. Men det har inte varit ett så stort problem i Falkenberg. Där har många lärare förmått skapa ett meningsfullt pedagogiskt sammanhang för eleverna.

Han betonar att det fort-farande är läraren som är viktigast, kanske ännu viktigare än tidigare, för att hålla ihop lektionerna och undervisningen. 

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin